Blogg

Sång i grupp

Du behöver ingen sångvana eller tidigare sångutbildning. Du har bara stor lust att prova på att sjunga inför en grupp. Kursen är indelad i sångteknik, uttryck […]

Läs mer