Coaching

Coaching

Har du kört fast? Känns framtiden otydlig? Har du mål som du inte lyckas uppnå? Då ska du ta hjälp av en coach, som tar dig från ett aktuellt tillstånd till ett önskat läge. Du gör resan – din coach skapar förutsättningarna. Coachning är proaktiv självutveckling som både stöder och utmanar dig att nå dina mål.

NLP OCH NÖHRA

Vi arbetar holistiskt med två modeller för att stödja och stärka dig så att du kan nå dina mål.
NLP är en förkortning av Neurolingvistisk programmering, som vi använder för att se vilka  vanor, beteenden och tankemönster från tidigare erfarenheter som ligger programmerade i ditt  undermedvetna och hindrar dig. Nöhra står för Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och  Aktivitet. Med hjälp av den här processmodellen skapar vi en karta över din framtida resa och  ger dig praktiska, kraftfulla verktyg som hjälper dig att tryggt och säkert nå dina mål med  tydlig riktning, energi och självförtroende.