Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap

God kommunikationsförmåga är a och o för att nå framgång, såväl i jobbet som i privatlivet,  och det är en bra ledares vassaste verktyg. Men för att nå ut med ditt budskap krävs mer än  bara ord. Din röst och ditt kroppsspråk är minst lika viktiga komponenter. Om du dessutom är  äkta och lyhörd har du ännu större möjlighet att nå fram till mottagaren: att inspirera, att  motivera, att påverka.

KOMMUNIKATION ÄR LEDARSKAP

Kraftfull, påverkande och effektiv kommunikation handlar om ordval, struktur och inte minst  ickeverbal kommunikation. Det handlar också om du hur tänker, lyssnar, talar och är  närvarande i situationen. InterACT hjälper dig att maximera ditt personliga uttryck för att  kunna påverka andra på ett positivt sätt. Detta gör vi genom att titta på röstteknik, retorik,  mindset och scenisk gestaltning. Genom att inspirera med ett tydligt ledarskap sätter du också
tonen i företagskulturen. Ett arbetsklimat som genomsyras av rak och tydlig kommunikation  och där man tar till vara på medarbetares potential är ett arbetsklimat med de bästa  förutsättningarna för ökat resultat.

Urval av innehåll:

 • Mental karta/MindSet
 • Personlig utstrålning
 • Retorik
 • Presentationsteknik
 • Hantera ditt tillstånd – att skapa vinnande tillstånd
 • Matchningstekniker
 • Feedback
 • Svåra samtal
 • Konflikthantering
 • Coachande ledarskap
 • Klart Ledarskap
 • Neuroledarskap
 • Medieträning