Mission/Vision

Mission/Vison


InterACT Communications mission är att få människor och företag att växa genom att arbeta med coaching och kommunikation.

MÅLET

Målet är att bidra till positiva förändringsprocesser ur både mänskligt, samhälleligt och globalt perspektiv. Vi tror att mötet mellan människor är den viktigaste processen för den utvecklingen. Vi vill bidra till att människor ska förstå varandra bättre och nå en större samverkan. Vi vill inspirera till nyfikenhet istället för begränsningar. Vi vill inspirera till mod och delaktighet istället för rädsla och utanförskap. I centrum står en stark tro på människors kapacitet, lika mänskliga rättigheter, lika värde och rätten att ingå, delta och bidra.

HUR

Vi gör detta genom att genomföra föreläsningar, utbildningar, ge individuell coaching, producera material och andra verktyg som kan sprida kunskapen till individer och organisationer. Vi värdesätter vår egen utveckling. Den består i att vi vidareutbildar oss inom ämnet och är i kontakt med andra nätverk och organisationer som arbetar för samma sak.

VÄRDEORD

 • Autenticitet
 • “Connection”
 • Engagemang
 • Handlingskraft

 

Våra områden

TALARCOACHING/PERSONLIGT UTTRYCK

Vi tränar ledare, informatörer, utbildare andra som publikt via scen eller media ska förmedla information på ett sätt som väcker intresse, berör och gör skillnad. Genom att väcka människors känsla och beröra skapas engagemang och handlingskraft. Det uppstår när kommunikationen är intressant och inspirerande. Det handlar inte bara om vad som sägs utan hur det sägs och vad det skapar för känsla. Vi arbetar med att ta fram och stärka det personliga uttrycket för att skapa en kommunikation som ger mervärde för andra människor på ett positivt sätt. I vårt koncept ingår komponenter inom Retorik, Röstteknik, Mental träning och Scenisk gestaltning – budskapets gestaltning i kropp och rum liksom olika modeller och verktyg för att kommunicera mer effektivt. Vi arbetar också med “talängslan” och scenskräck.

KOMMUNIKATION

Förmågan att kommunicera på ett sätt som är begripligt, engagerande och inspirerande är ledarens främsta verktyg i syfte att få medarbetare med sig. Vi arbetar med kommunikativt ledarskap, det mellanmänskliga mötet, som innehåller olika modeller och tekniker för att stärka kommunikation i olika kommunikativa situationer. Det handlar inte bara om vad som kommuniceras utan framför allt hur.
Vi arbetar också med team i syfte att skapa eller stärka en öppen och generös kultur där vi tar vara på och delar med oss av våra olika erfarenheter, insikter och kunskaper.
Grundläggande är förmågan att vara äkta/genuin, närvarande och engagerad samt flexibel och lyhörd för hur andra människor fungerar och tänker.

COACHING

Ett coachande förhållningssätt sätter värde på andras inneboende resurser och hjälper, stödjer och vägleder människor att växa utöver sina gränser.
Vi arbetar med coaching enligt ICFs (International Coach Federation) kärnkompetenser. Det innebär coaching enligt en specifik process som utgår från att klienten själv har svaren och kunskapen inom sig och coachen ställer de rätta frågorna, stödjer och driver processen mot definierat mål. Vi arbetar också med coaching som tillför extern expertis dvs röstteknik, kommunikationsmodeller, presentationsteknik etc.

INTERACT COMMUNICATION GROUP

InterACT Communication Group är ett nätverk av experter inom kommunikation med diverse spetskomeptenser som ingår i våra program men som också erbjuder workshops och föreläsningar för ledare och team.

 

Effekt av att arbeta med kommunikation

 

DU SOM LEDARE KOMMER ATT:

 • Förmedla mål och visioner på ett inspirerande, motiverande och engagerande sätt.
 • Skapa starkare band och relationer.
 • Vinna mer respekt.
 • Förstärka ditt ledarskap i både tanke och handling.
 • Förstärka din självkänsla.
 • Utveckla din retorik.
 • Uppfattas som mer intressant och spännande.
 • Ha förmåga att skapa en stark personkemi.
 • Lämna avtryck.
 • Uppfattas som en människa som ger energi.

FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS MEDARBETARE KOMMER ATT:

 • Vara förankrade i organisationens värdegrunder i beteende och kommunikation.
 • Vara motiverade, engagerade och känna mening och samhörighet.
 • Vara uttrycksfulla på ett personligt sätt.
 • Vara delaktig i en lärande kultur.
 • Kunna ta vara på egen och andras potential på ett kreativt och utvecklande sätt.

DU SOM LEDARE KOMMER ATT:

 • Förmedla mål och visioner på ett inspirerande, motiverande och engagerande sätt.
 • Skapa starkare band och relationer
 • Vinna mer respekt
 • Förstärka ditt ledarskap
 • Förstärka din självkänsla
 • Utveckla din retorik
 • Uppfattas som mer intressant och spännande
 • Ha förmåga att skapa en stark personkemi
 • Lämna avtryck
 • Uppfattas som en människa som ger energi

EFFEKT:

 • Starkare relationer med kunder och medarbetare.
 • Kunder kommer att komma tillbaka.
 • Nya kunder kommer att välja dig/er.
 • Stark VI-känsla i företaget kommer att förstärka kulturen.
 • Du och organisationen kommer att få en ”igenkänningssignatur”
 • Andra människor kommer att lyssna och vilja veta mer om vad du gör och hur du gör det.
 • En företagsanda kommer att skapas som gör dig och ditt företag unikt.
 • Trovärdig värdegrundsbaserad ”företagsanda” skapar TILLVÄXT.

 

Share This: