Annika Röckner

Annika Röckner


Ansvarig för upphandlingar
Matchare & Samordnare av exekutiva coacher i hela Sverige
Expertis inom interkulturell kommunikation
Annika Röckner har en lång erfarenhet av team- och ledarskapsutveckling med spetskompetens inom interkulturell kommunikation. Hon har en gedigen chefserfarenhet som VD och marknadschef på företag med inriktning på uppdragsutbildning för näringsliv, myndigheter, skolor och universitet.

Hon är certifierad Team Performing Coach på masternivå enligt Teamcoaching International samt certifierad PCC coach enligt Coach Federation.

Sedan 2010 driver hon Kommuncoacherna Sverige AB. Kommuncoacherna förmedlar och samordnar exekutiv coaching i hela Sverige med uppdrag i stora offentliga organisationer såsom Kriminalvården, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen etc. Inom Kommuncoacherna har hon ett stab bestående av 45 certifierade coacher, alla med egen chefserfarenhet samt med flera års vana att arbeta med exekutiv coaching.

I InterACT Group ansvarar Annika för upphandlingar samt matchar och förmedlar exekutiv coaching i hela landet. Hon erbjuder även expertis inom multikulturell kommunikation.

Annikas engagemang och förmåga att se, bekräfta och utmana individer, skapar förtroende som inspirerar till förändring. Detta gör hon utifrån forsknings- och evidensbaserad kunskap i specifika anpassningsbara program, gedigna ramverk för mätbara förändringsprocesser. Annika är ett lysande exempel på när personligt engagemang och grundad kunskap möts – på hög nivå.