Forumspel

Forumspel

Teater kan spelas av alla t o m av en skådespelare! Teater kan spelas överallt
t o m på en teater

INTERAKTIVT ROLLSPEL

Forumspel är en form av interaktivt rollspel där du löser problem på plats. Du får möjlighet att åskådliggöra problem, orättvisor eller konflikter samt reflektera och prova på olika lösningar. Det går till så att du och din grupp, eller skådespelare, spelar upp olika situationer som finns eller kan komma att uppstå, diskuterar dessa och provar olika alternativ aktivt på golvet.

NYA INSIKTER OCH AKTIVERA TILL KONKRET FÖRÄNDRING

Deltagarna kan få syn på saker från en annan synvinkel och med lite distans. Samtidigt är de aktivt delaktiga i processen. Det här är en metod som snabbt kan ge nya insikter, stärka gemenskap och aktivera till konkret förändring. Scenerna, som kan vara förskrivna och spelade av skådespelare eller framimproviserade i stunden av gruppen själv, kan fungera som en inspirerande och tydliggörande brygga över till verkligheten.

Forumspel kan användas till att bearbeta orättvisor och konflikter som har inträffat eller så kan det användas som en form av repetition inför en situation som kan komma att uppstå i framtiden.

STIMULERA TILL ENGANGEMANG

Genom att möta sig själv och sin omgivning på nya sätt kan blockeringar och begränsningar luckras upp. Genom repetition i att handla inför problem som finns eller kan komma att uppstå i framtiden, stimulerar vi våra önskningar att förändra, ingripa och välja i våra egna liv.

 

 

Share This: