Harald Moe


Expert inom Säljdrivande Beteende & Kommunikationsutveckling.
Harald Moe arbetar med säljdrivande beteende- och kommunikationsutveckling, med hjälp av kraftfulla metaforer. Syftet är att få medarbetarna att se sin roll i helheten, och få klart för sig hur var och en kan bidra till ett framgångsrikt företag.


"Det finns ju bara en sorts pengar - KundPengar! Då borde alla medarbetare fokusera sin arbetstid på att tillsammans med sina medarbetare, att skapa ett fantastiskt kundvärde och få kunden så nöjd som möjligt!"


Harald har arbetat med marknadsföring, försäljning och kommunikation i ca 30 år. Han har varit egen företagare i ca 25 år, bl.a. drivit en reklambyrå och arbetat med stora välkända företag och varumärken. Hemsida: Way to Communication