Lena Gennerud


Verksamhets- & grupputvecklare
med specialinriktning på hälsa, utveckling & hållbarhet.
Lena Gennerud kan lägga till många yrkestitlar på sin CV, såsom till exempel säljare inom kemi och medicinsk forskning, marknadsansvarig, projektledare på reklambyrå, reklamchef med personalansvar och varumärkesansvarig marknadskoordinator. Sedan 2009 jobbar Lena med verksamhetsutveckling eller som hon själv vill kalla det som ’grupputvecklare’ i sitt eget företag Hejdadig utifrån det egna skapade konceptet ’Kraftekonomi’ med syfte att förena personalhälsa med affärsutveckling.


Lena vill medverka till att öka kommunikationen på företag och i organisationer, skapa medarbetare som tillsammans är modigare, som lättare kan ta beslut, ha roligare, bli ärligare och därför tillsammans skapa den lyftkraft som ger resultat.


”Jag vill bidra till att människors talanger och idéer kommer till användning. Jag vill att det guld som glimmar under ytan ska bli synligt. Det tjänar alla på - både företag och människor.” Hemsida: Hejdadig Affärsutveckling.