Solveig Emanuelsson

Solveig Emanuelsson


KBT Terapeut & Instruktör i Dramametodik.
Solveig har en bakgrund inom teater, främst som regissör och drama- och teaterpedagog. Det gör att hon har stor erfarenhet att ta fram och utveckla individers - och gruppers potential utöver sina gränser mot definierat mål. Solveig har också läst psykologi och psykodrama varför hon har en djup förståelse för gruppers och individers utvecklingsprocesser.

Solveig har mer ingående studerat kommunikations- och konflikthanteringsmodellen 'Non Violent Communication' eller som den också kallas 'Giraffspråket'. Hon har även lång erfarenhet av att leda Forumspel och värderingsövningar.