Urban Eriksson


Expert inom Digital Företagskommunikation & Produktion.
Urban Eriksson, är bildproducent och kommunikatör med lång arbetserfarenhet inom TV produktion och media. På InterACT Communication arbetar han också med digital företagskommunikation och produktion både internt inom företag och externt ut mot kunder.


Inom företag handlar det om att sprida information, dela kunskap och skapa en enhetlighet och utveckling. I företag som har en mer utspridd nationell eller internationell verksamhet, har många företagsledare eller chefer en återkommande närvaro och kontakt i digitalt format. Ut mot kund handlar det om att sprida information om både inre och yttre värden. Att bli synlig, personlig och utmärkande på marknaden.


Det som Urban tycker är viktigt att lyfta fram är företagets egen inre historia, kunskap och erfarenhet. ”Berättelser är inget som någon ska lägga på företaget utifrån. Det ska komma från insidan”, säger Urban. Hemsida: Urban Television