Kundservice och bemötande

Kundservice & Bemötande

~ Om konsten att nå merförsäljning och ännu nöjdare kunder

genom bra bemötande och god service.

227_3008x2008_all-free-download.com_1959398

ÖKA KUNDNÖJDHET

Kursen utgår från nedan förslag. Från denna gör vi lämpliga anpassningar för just era behov och önskemål.

Kursen planeras till en effektiv utbildningsdag för målgruppen. Så långt det är möjligt relaterar vi övningarna till er miljö och ert önskade sätt att arbeta. Utbildningen läggs upp för att stimulera till nytt tänkesätt och nytt beteende som leder till resultat. Under utbildningen ger vi er vägledning om hur ni går vidare själva, men vid behov erbjuder vi er
även stöd i att etablera nya arbetssätt efter utbildningen.

 

DU TRÄNAR PÅ

• Förbättra din service och ditt bemötande gentemot kunden.
• Skapa stärkt förtroende och kontakt i kundrelationen.
• Känna säkerhet i dig själv i mötet med olika människor.
• Känna säkerhet i dig själv i obekväma situationer.
• Använda olika samtalstekniker för att stärka relation och försäljning.
• Synliggöra fördelarna med ditt erbjudande.
• Sprida ditt goda humör till kollegor och kunder.
• Se, lyssna av och känna av kunders behov och köpintresse.
• Öka försäljning.

 

SYFTE

Syftet med utbildningen är att få verktyg och träning i att bli bekväm med att möta olika människor, olika behov och önskemål, missnöje samt coacha kunden mot ett önskat läge för att stärka kundkontakter och försäljning.

 

KURSMÅL

Utbildningen utgår från gruppens befintliga kompetens och sätt att se på och hantera kunder i service och försäljningssituationer. Med utgångspunkt från målgruppens profil byggs kunskaper och kompetens upp för att göra försäljning till något naturligt, positivt och roligt i sitt yrkesutövande.

Förslag till anpassad utbildning för er:

 

DÄRFÖR VILL KUNDEN KÖPA MER

 • Vad kunder vill – och inte vill.
 • Kundens förväntningar.
 • Kunden och det upplevda kundvärdet.
 • Kundens val och viljan att göra ett bra köp. 

STÄRK DIG SJÄLV OCH HÖJ KVALITETEN I KUNDKONTAKTEN

 • Du kan mer än du tror – kunskapstrappan visar dig dina styrkor.
 • Vad kunden inte vet – vet du! Om konsten att addera mervärden. 

GÖR FÖRSÄLJNINGEN TILL NÅGOT POSITIVT OCH NATURLIGT I DIN KUNDSERVICE!

 • Därför upplevs din kundservice ännu bättre med försäljning.
 • Så gör du försäljning till en naturlig och uppskattad del av din kundservice.
 • Värdefulla tips – Bli bekväm med och våga sälja.
 • Om att sälja på rätt sätt.
 • Din roll. Förbättra din service gentemot kunden – med på fokus mervärde.
 • Om att skapa förtroende och kontakt i kundrelationen.
 • Att skapa och kommunicera kundvärden.
 • Bemästra positiv påverkan.
 • Att nå bästa affär för båda parter.
 • Service som ger merförsäljning.
 • Känna säkerhet i dig själv i obekväma situationer.
 • Så blir även ett kundklagomål ett gyllene tillfälle för merförsäljning! 

KONSTEN ATT LYSSNA TILL “RÄTT SAKER”!

 • Aktivt lyssnande som ger nya möjligheter för båda parter.
 • Från din kunskap till kundens förtroende och uttalade önskemål. 

EFFEKTIV KOMMUNIKATION:

 • Att kommunicera effektivt – lyssna, vägleda, inspirera.
 • Konsten att påverka – genom kundens engagemang.

Exakt utformning av programinnehållet för att ge er största möjliga nytta av kursen sker i telefonmöte med utbildningsledaren.

Share This: