Kroppsspråk

När du är autentisk, närvarande och flexibel i mötet med andra kommer ord, tankar, kroppsspråk och känslor på ett självklart sätt. Du är kontakt med din passion och dina övertygelser!

bild

VAD INNEBÄR KROPPSSPRÅK?

Många menar att i den mänskliga kommunikationen så är det kroppsspråket som dominerar. Kroppsspråket förtydligar dina tankar utåt, den visar på ditt engagemang. Till kroppsspråk räknas hållning, gester och mimik. Mimiken är ett av kroppens starkaste kommunikationskanaler där ögonbrynen följt av mungiporna dominerar. Ett kroppsspråk som kommunicerar en sak hos en människa kan kommunicera något helt annat hos en annan. Man ska därför akta sig för att generalisera i för stor grad. Viktigare är det att fokusera på HUR kroppen samspelar med resten av kroppen, med andning, röst och tanke.

GRUNDAD, CENTRERAD, ÖPPEN, FOKUSERAD

När din kropp är organisk är den grundad, centrerad, öppen och fokuserad och i ett naturligt flöde. Du kan uppleva detta naturliga flöde när du t ex spelar golf, åker skidor eller gör något annat som du verkligen tycker om. Ditt kroppsspråk är en bro mellan ditt inre; dina tankar, övertygelser och känslor och det yttre; ditt uttryck till omvärlden. När ditt kroppsspråk är samstämmigt med tankar, känslor och röst blir det en naturlig del som förstärker din kommunikation.

Att arbeta med kroppen är en naturlig del i allt vi gör på InterACT Communication. Kunskap och uttryck som inte manifesterar sig i kroppen är inte integrerad fullt ut. Att just kroppsspråk har fått en egen flik här är för att många frågar om och är intresserade av att jobba med sitt kroppsspråk varför det finns möjlighet att beställa workshops i kroppsspråk eller kroppsmedvetenhet som jag personligen föredrar att kalla det.


SYFTE MED FÖRSTÄRKNING AV DITT KROPPSSPRÅK

Genom att förstärka ditt kroppsspråk så stärker du också tanke, röst och intention. Hela du får en tydligare riktning och energi som bidrar till att göra ditt budskap tydligare och mer stringent. Det som finns på insidan kommunicerar också på utsidan vilket kan vara avgörande för att fånga intresse.

Mentalt blir du också säkrare i mötet med andra och med en publik. Att bara fysiskt veta hur du blir närvarande och centrerad är ett enkelt sätt att snabbt skapa inre säkerhet.


METOD FÖR FÖRSTÄRKNING AV DITT KROPPSSPRÅK

Vi arbetar med praktiska övningar som medvetandegör kroppens relation till tanke, andning och röst. Du arbetar med övningar som är kopplade till din personliga drivkraft och som kommer att spegla sig i ditt kroppsspråk och ditt uttryck. Vi arbetar med praktiska övningar som tränar spontanitet, närvaro och kreativt flöde på ett lekfullt sätt.


EFFEKT AV FÖRSTÄRKNING AV KROPPSSPRÅK

  • Du skapar en övertygande helhet genom att vara samspelt med kroppsspråket
  • Du blir bekväm med att använda hela ditt uttryck på ett naturligt sätt
  • Du stärker trovärdighet, engagemang och kontakt
  • Du förtydligar ditt budskap
  • Du förstärker din förmåga att nå fram och bli lyssnad till

 

Share This: