Nöhra

Nöhra

Nopraxxx

Nöhra är en sorteringsmodell för coaching som står för Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och Aktivitet. Det handlar om att skapa en så tydlig bild som möjligt av hur klienten ser sin situation idag. Att veta nuläge är väsentligt för att hitta resurserna och aktiviteterna som leder till önskat läge. Alla kan inte alltid genast svara på frågan vad de vill på sikt men de flesta kan definiera problemområden i nuläge.

Nöhra handlar om att definiera nuvarande karta, göra de förändringar som behövs och skapa en riktning som ger energi och leder mot ett önskat läge. Nöhra definierar VAR? VAD? Men också HUR? du ska gå till väga. Nöhra är ett bra och enkelt verktyg inom de flesta områden; när du ska coacha andra, i möten, förhandlingar, presentationer eller rätt och slätt i ditt vardagsliv.

Nöhra är en sorteringsmodell som skapar riktning och skärpa i ditt liv.

Se Kjell Enhager presentera hur han använder modellen –
http://www.youtube.com/watch?v=zpcCK8jlydk&feature=plcp

Share This: