Erik Pettersson

Kursen i förhandling, muntligt framförande & argumentation t.o.m. överträffade de förväntningar jag hade. En bra blandning mellan allvar, lek och situationer ”utanför trygghetszonen.

Erik PetterssonChef Nyckelkundsförsäljning/Head of KAMSemantix