Arbetsplatsbesök

Coaching på plats

Coaching på plats, i din och/eller din organisations kommunikativa situation. Det kan handla om både  innehåll och struktur av information och ditt framträdande,  det intryck du vill göra i t ex;

  • möten
  • informationer
  • offentliga presentationer och framträdanden

Det kan handla om kommunikationen och det intryck din organisation vill utstråla;

  • internt – i teamet
  • externt – utåt mot kunder, media och/eller publik

Hur vi går tillväga beror på tid, omfång, behov och syfte. Utifrån en analys som görs på plats, föreslås metod och arbetsplan.

 

Share This: