Coachande försäljning

businessmen-1513755_1920

STÄRK KUNDERELATIONEN MED COACHING

Vi erbjuder företagsanpassad utbildning i ”Coachande försäljning” för att stärka kundrelation, personlig utstrålning och öka försäljning både för dig som möter dina kunder per telefon och i verkligheten. Denna utbildning vänder sig till dig som är eller vill bli säljare men prova en helt nytt verktyg i din försäljningsteknik, den coachande processen. Kursen utgår från nedan förslag och är praktiskt inriktad. Från denna gör vi lämpliga anpassningar för just er situation, era behov och önskemål.


SYFTE

Syftet med utbildningen är att få verktyg och träning i att bli bekväm med att möta
olika människor, olika behov och önskemål, missnöje samt coacha kunden mot ett önskat läge för att stärka kundkontakter och försäljning.


SOM DELTAGARE FÅR DU TRÄNA PÅ ATT:

 • Skapa stärkt förtroende och kontakt i kundrelationen
 • Använda coaching som verktyg för att stärka relation och försäljning
 • Se, lyssna, känna av och ledsaga kunden efter behov och köpintresse
 • Stärka personlig utstrålning
 • Stärka presentationer genom retorik och framställningsteknik
 • Förstå och bemöta olika människor

 

UPPLÄGG

Kursen, som framför allt är praktiskt inriktad, planeras till 1-2 effektiva utbildningsdagar med möjlighet till uppföljning och fördjupning.
Så långt det är möjligt relateras övningarna till er miljö och ert önskade sätt att arbeta.
Utbildningen läggs upp för att stimulera till nytt tänkesätt och nytt beteende som leder till resultat.
Under utbildningen ger vi er vägledning om hur ni går vidare själva.
Vi erbjuder även stöd i att etablera nya arbetssätt efter utbildningen.

INNEHÅLL

 • Skillnaden mellan traditionell försäljningsprocess och coachande försäljning
 • Coachande process
 • Målsättning
 • Kraftfulla frågor
 • Matchningstekniker – att förstå och möta olika människor
 • Hantera ditt tillstånd
 • Retorik och personligt framförande

 

 

Share This: