Communicera mera ...


Skicklighet i kommunikation är avgörande för vad du kan åstadkomma i ditt liv!

Apa2

KOMMUNIKATIONEN ÄR CENTRAL

Den föreställning som medarbetare skapar, den “sanning” de skapar och som de sedan utgår från i sina handlingar, skapas inte i det medvetna, rationella delarna av organisationen utan i den omedvetna delen, i den inre dialogen. (ur Klart Ledarskap av Gervase R. Bushe)

Din kommunikation är central i mötet med andra. Kommunikation består av många olika delar och nivåer som skall samspela och som tillsammans ligger till grund för hur du tolkar och förhåller dig till omvärlden och för hur omvärlden uppfattar och förhåller sig till dig.

I en framgångsrik kommunikation är det du som håller i kartan och kompassen, du som har kontroll över dina tankar och känslor , hur du ska kommunicera och nå fram. När du är grundad, stark i dina egna värderingar och trygg i den du är, blir du äkta, närvarande och tydlig inför dig själv och andra på ett genomträngande sätt!

 

SYFTE MED TRÄNING AV DIN KOMMUNIKATION

Att skapa en inre karta som tar vara på inre potential och passion, som skapar kraft och riktning mot ett specifikt mål. Att skapa kommunikation och samspel som är tydligt, prestigelöst och lyhört med konstruktiv feedback. Att skapa en engagerad, energirik och kreativ kultur som tar tillvara på medarbetares potential och utvecklingsmöjligheter. Att skapa en kultur som mår bra och går bra! Att skapa en kultur som går bra och mår bra!

 

OLIKA NIVÅER SOM SAMSPELAR

I vår kommunikation är det många nivåer som ska samspela och fungera tillsammans. När vi arbetar med kommunikation ser vi till helheten.

Inre dialog
Kommunikationen på insidan som består av våra tankar och tolkningar av omvärlden, vår s.k. inre karta. Den ligger till grund för våra känslor, tillstånd och de val vi gör. Medvetenhet om och förmåga att styra den inre dialogen är en nyckel i framgångsrik kommunikation.

Vi arbetar här både i grupp och med individuell coaching.

Samspel
Kommunikationen mellan människor. Här tränar du begrepp som kontakt, feedback, rapport, matchning. Förmågan att ta och ge, föra och följa samt att föra processen mot ett bestämt mål. Om vi inte förstår hur viktigt det är att få andra människor att växa, kommer vi inte att nå framgång i samspelet.

Kontext
Kommunikationens förutsättningar och sammanhang som utgör grunden för val av samtalsstil, innehåll, upplägg och ordval.

Relationsnivå och Saknivå
Vi kommunicerar samtidigt också på en nivå där vi relaterar till varandra och en nivå som består av sak/innehåll.

 

NÅGRA AV VÅRA TEKNIKER OCH MODELLER

I de tekniker och modeller vi använder är du och/eller gruppen aktiv med både tanke, känsla och kropp.

 

EFFEKT AV TRÄNING I KOMMUNIKATION

  • Personligt engagemang.
  • Mer kreativt samspel.
  • Ökad tillgång till ditt teams fulla potential.
  • Ökat engagemang och ansvarstagande.
  • Ökad gemenskap och trivsammare arbetsklimat.
  • Minskad sjukfrånvaro.
  • Motiverade och engagerade medarbetare.
  • Ökad produktivitet.
  • Ökad effektivitet.
  • Bättre resultat.

Share This: