Mediaträning


"Bra tillstånd! Bra beslut! Bra resultat!"

Mediatraning 

STÖRRE SÄKERHET I PRESSADE SITUATIONER

Bestäm hur du ska tolkas innan andra gör det åt dig! Att möta press, journalister och media och få fram det budskap du har, ofta i ett skarpt läge, skapar press och i en pressad situation är det lätt att sända ut fel signaler. Att bli trygg i sitt budskap handlar om medvetenhet på olika nivåer. Medvetenhet om vilka signaler du sänder ut och vilka du vill sända ut! Genom träning i att vara fysiskt, mentalt och känslomässigt förankrad i ditt budskap hanterar du pressade situationer med större säkerhet. Vi erbjuder media träning ur ett retoriskt perspektiv med inslag av knep och finter som du bör kunna hantera.

 

SYFTE MED MEDIATRÄNING

Vi jobbar med mediaträning för att stärka ditt syfte, din profil och för att du ska stå dig stark i skarpa lägen. Vi arbetar också med dig som vill mediaträna för att bli tydlig inför dig själv och andra och skärpa ditt budskap i mediala sammanhang. Du blir medveten om knep som journalister använder för att få information som du inte vill lämna ut eller som kanske kommer ut och används på fel sätt.

 

METOD FÖR MEDIATRÄNING

Vi arbetar med mental träning, med förankring av dina och organisationes värdegrunder samt med träning i att skapa skarp riktning och tydligt mål. Vi arbetar med framställningsteknikens grunder: retorik, röst, tal, kroppsspråk, närvaro, kontakt, matchning, lyhördhet och mål precision.

Du kommer att få tips och knep om hur du kan hantera och ta kontroll i pressade lägen. Du kommer att förstå media rolls kontra din egen.
Utbildningen är upplagd som en workshop bestående av teori, praktisk och reflektion.

 

EFFEKT AV MEDIATRÄNING

  • Du blir trygg och flexibel att möta media  i olika sammanhang
  • Du blir tydlig inför dig själv och andra både i kroppsspråk och ord
  • Du blir bra på att skapa goda relationer
  • Du blir bra på att lyssna  och veta hur du ska svara
  • Du hanterar stress och oväntade situationer

 

 

Share This: