Röstteknik

A smile_1_hq_pictures_170713DIN RÖST ÄR UNIK

Din röst är lika unik som ditt fingeravtryck! Om ögat är själens spegel så är rösten själens beröring! Det finns mycket du kan göra för att ta fram och stärka din rösts potential och kvalitet. Genom att förbättra din röstteknik samt att sätta den i sitt sammanhang med kropp, tanke och känsla tar du fram och stärker din röst på ett sätt som bär, når ut och berör. Grunden är en funktionell andning.

Jag arbetar också med sångträning. Hör av dig om du vill veta mer.

 

SYFTE MED RÖSTTEKNIK

Röstträning är så mycket mer än att bara träna rösten. Det är en process som tar fram och stärker din inre kraft, din självkänsla och trovärdighet. Det är en kombination av muskelträning och personlighetsutveckling.

En äkta röst är framför allt varierad och i samklang med det som händer just nu. Den är flexibel med många färger i sin palett. Den förmedlar energi, dynamik och känslor. Den är helt enkelt uttrycksfull! Att träna röstteknik handlar om att ta bort spänningar och begränsningar som hindrar samt skapa ett bra utrymme och stöd för det naturliga och fria flödet och uttrycket.

Målet med röstteknik är också att rösten ska klara av olika talmiljöer och talsituationer såsom stora lokaler, mindre mötessituationer, mikrofonhantering, medial kommunikation via t. ex. tv och radio, sälj, information, presentationer etc.


METOD FÖR RÖSTTEKNIK

Röstträning är en kombination av avspänning, muskelträning och personlighetsutveckling. Vi gör en röstanalys och lägger tillsammans upp ett program som är anpassat för just dig och din talsituation.

Beroende på behov kan följande ingå;

 • kroppsmedvetenhet
 • andning
 • röstens stöd i kroppen
 • resonans
 • artikulation
 • tempo
 • styrka
 • prosodi; variation i melodi, tempo och betoningar
 • projektion
 • texthantering
 • rösten kopplad till rörelse och text


EFFEKT AV ARBETE MED RÖSTTEKNIK

 • Du tränar upp en röst som, bär, berör och når fram
 • Du tränar upp en röst som klarar av långa taltider
 • Du tränar upp en röst som är flexibel och klarar av olika situationer
 • Du tar fram din unika röst och stärker kontakt och ditt uttryck
 • Du stärker din självkänsla och pondus

 

Share This: