Stärk din Karisma


"Charisma is openness to giving and receiving energy, emotion and attention with other people!"
- Author Sandra Zimmer

VAD ÄR KARISMA?

Enligt Wikipedia är karisma ett försvenskat grekiskt ord vars ursprungliga betydelse är en tydlig manifestation av nåd- charis. Denna ursprungligen kristna term har dock anammats inom andra områden och numera används ordet oftast i betydelsen “personlig utstrålning” som vi ibland kallar charm. En person som är karismatisk har lätt att få med sig människor, han eller hon får god kontakt med sina åhörare och är övertygande.

Karisma är något som uppstår i relationer, det är inte en medfödd egenskap. Eftersom det handlar om en relation kan karisma uppstå var som helst. Det handlar om att vara skicklig på att förmedla sin vision på ett sätt som skapar känslor, energi, mening och mervärde.

Du kan förstärka din karisma! Genom att träna olika moment på olika nivåer blir du grundad, flexibel och lyhörd i samspel, tydlig inför dig själv och andra med stark förmåga att inspirera, engagera och lämna avtryck!

 

METOD FÖR KARISMATRÄNING

7  KARISMABLOCK uppdelat i tre steg

Workhopen är ett smakprov på en längre utbildning uppdelad på 3 1/2 dagar.
Blocken följer 3 faser; bas, förstärkning och hållbarhet
Strukturen bygger på en process som utgår från företaget och organisationers värdegrunder.
Samtliga block utgår från din verbala och din ickeverbala kommunikation, samt
är en blandning av workshop och föreläsning.

BAS

1.       AUTENTICITET

Basen i att skapa förtroende, personlig utstrålning och varaktiga relationer är att bottna i autenticitet. Du tränar på hur du förstärker din äkthet och tro­värdighet genom förankring i dina vär­deringar.

Blocket inriktar sig på att ta fram och stärka;

 • Trovärdighet
 • Värderingar
 • Identitet

2.       NÄRVARO – PUBLIKKONTAKT
Nästa steg är att vara närvarande i mötet med människor. Din närvaro inbjuder till andra närvaro och det är grundläggande för att ditt budskap ska gå fram.

Blocket fokuserar på hur tanke, känsla, kropp och röst samspelar och är centrerade samt hur du skapar bra kund/publikkon­takt och får alla att känna sig sedda och betydelsefulla.

I blocket ingår;

 • Centrering
 • Kontakt
 • Tillstånd
 • Energi och engagemang

 

FÖRSTÄRKNING

3.       PASSION – ENGAGEMANG
Dina grunder kan nu förstärkas genom att kopplas till din passion och ditt personliga engagemang. Du lär dig att ta fram din inre glöd grundad på dina och företagets värdegrunder och engagera andra genom att;

 • ta fram och koppla budskap till din passion
 • specificera mål och hur du uppnår dem
 • förankra budskap och stärka riktning
 • stärka din förmåga att influera

 

4.       RÖST – KROPPSSPRÅK

Centralt i din kommunikation utåt är din röst och ditt kroppsspråk.Du får verktyg som stärker din röst och din förmåga att använda kroppsspråket på ett sätt som bär, berör och når ut.

 • Kroppsmedvetenhet
 • Röstens stöd i kroppen
 • Resonans
 • Artikulation
 • Projektion
 • Rösten och kroppens samspel

 

5.       STUKTUR – MEMORERING

Genom god kunskap i struktur och memorering skapar du bra förutsättningar för ditt budskap att bli knivskarpt och grundat i din kropp.

Utifrån olika övningar som utgår från retoriska grunder tränar du på att skapa en tydlighet och direkthet i din kommunikation.  Du förstärker din personlighet på ett sätt som är unikt för dig.

 • Inledningar
 • Avslut
 • Information
 • Argumentation
 • Memorering

 

6.       FEMSINNES KOMMUNIKATION
Genom att använda språket på olika sätt kan du förstärka innehållet i ditt budskap än mer effektivt.

Du lär dig använda ett språk som vänder sig till alla. Dina 5 sinnen – känsla, syn, hörsel, lukt och smak används fullt ut. Kommunikationen med 5 sinnen är anpassat till sitt sammanhang. Du tränar på att använda språket på ett kraftfullt sätt.

 • Femsinneskommunikation
 • Ordval/språkdräkt
 • Metaforer
 • Storytelling

 

HÅLLBARHET

7.       FÖRMÅGAN ATT LYSSNA
Viktigast av allt för att skapa hållbara relationer är förmågan att lyssna. Utan den kompetensen tappar man snart sina nyvunna anhängare.

I detta block tränar du på förmågan att lyssna på högre nivå utifrån genom olika verktyg, modeller och förhållningssätt.

Du tränar på:

 • Verbal lyhördhet; att lyssna till språk, behov, mönster, begräsningar och öppningar.
 • Ickeverbal lyhördhet; kroppsspråk, matchning, kalibrering, föra-följa, att skapa rapport.


I momenten ingår:

 • Föreläsning
 • Praktiska övningar
 • Framföranden

 

Efter avslutad workshop finns det möjlighet för:

 • uppföljning och fördjupning individuellt eller i grupp
 • integrering genom ett specialdesignat karisma spel
 • praktisk träning över tid via ett träningssystem i portioner som görs via internet för mer information se charismatic.se

 

PERSONLIG EFFEKT AV KARISMATRÄNING

 • Du lämnar avtryck som består
 • Du skapar en personkemi som ger dig en nära och unika relationer
 • Du skapar förtroende och leder till fler affärer
 • Företagets värdegrunder kommer att vara förankrade i beteende och kommunikation
 • Vinna mer respekt
 • Förstärka ditt ledarskap och medarbetarskap
 • Förstärka din självkänsla
 • Utveckla din retorik
 • Uppfattas som mer intressant och spännande
 • Ha förmåga att skapa en stark personkemi
 • Lämna avtryck
 • Uppfattas som en människa som ger energi


EFFEKT AV KARISMATRÄNING FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

 • Starkare relationer med kunder och medarbetare
 • Kunder kommer att komma tillbaka
 • Nya kunder kommer att välja dig/er
 • Stark VI-känsla i företaget kommer att förstärka kulturen
 • Du och organisationen kommer att få en ”igenkänningssignatur”

Share This: