Storytelling


"Storytelling är det mest kraftfulla verktyget i en ledares verktygslåda!"
- Harvards Howard Gardner

Bild2

STORYTELLING – ETT KRAFTFULLT VERKTYG

Stora ledare använder berättelser för att inspirera till framgång. Allt fler globala ledare gör som bland annat FedEx, Nike, Mary Kay, The Container Store och Costco Wholesales, och använder berättelser systematiskt för företagsomfattande kommunikation. Storytelling är det mest kraftfulla verktyget i en ledares verktygslåda säger Harvards Howard Gardner, författare till ett flertal böcker, bland annat ”Leading Mind” and ”Changing Minds” – och många experter håller med. Storytelling är ett kraftfullt verktyg för att klart och tydligt kommunicera organisationens vision, uppdrag och mål för att få alla att röra sig i samma riktning.

Ända sedan urminnes tider har människor berättat historier för varandra. Vi berättar alla berättelser i någon mening. Över hela världen och i alla kulturer har berättandet varit det självklara mediet för att förmedla kunskaper, erfarenheter och värderingar. Vardagsberättande har alltid funnits, där familjen, byn eller arbetskollektivet utväxlar information med korta historier. Genom att berätta kan man få förståelse både för sig själv och för andra och det ger våra upplevelser mening och sammanhang.

 

INSPIRERA MED DJUP, BREDD OCH PASSION

Oavsett om du är en ledare, chef, marknadsförare, ingenjör eller entreprenör, så finns det ett stort behov i dagens flyktiga ekonomiska klimat att inspirera genom konsekventa, tillförlitliga berättelser som uttrycker lojalitet och engagemang. För att nå affärsmål och skydda marknadsandelar måste företag motivera kollegor, medarbetare och samhället snabbare och mer effektivt än någonsin tidigare. Det är därför mer än någonsin viktigt att hitta effektiva och användbara sätt och metoder att snabbt och så fängslande som möjligt kommunicera budskap. För att göra det måste du inspirera med djup, bredd och passion.

 

LYFT DITT BUDSKAP TILL NYA NIVÅER

Berättelser är en upplevelsebaserad kommunikation. Genom att använda “berättelsens inneboende kraft” i presentationer, marknadsföring och mellanmänsklig kommunikation når du snabbare och mer autentiskt andra människor på djupet. Det är ett accepterat faktum att ett meddelande är mer kraftfullt och övertygande när berättelser införlivas i det som kommuniceras. Att berätta relevanta berättelser på ett övertygande sätt är det snabbaste och mest effektiva sättet att fånga och hålla kvar uppmärksamhet, engagera och skapa handlingskraft – långt mer fängslande än diagram, Power-point, torra beskrivningar eller en mängd av fakta och figurer.

Lyft ditt budskap till nya nivåer genom att lära dig paketera ditt innehåll, dina argument, presentationer eller annan information i den färgstarka manteln av en berättelse. Det finns inget större mått på personlig utveckling än att bli en självsäker, inspirerande berättare och uppleva spänningen av djup och äkta kontakt, empati och engagemang med andra människor – oavsett om det gäller ett möte, en konferens, en presentation på scen, eller ansikte mot ansikte med kunder, kollegor, ledning, anställda, leverantörer eller media

 

VI ERBJUDER:

“Why Stories Matter’ …” och
“The Power of Story – and how to use it”

Originella, kraftfulla, roliga och upplevelsebaserade föredrag, workshops, interaktiva seminarier anpassade till gruppen, klassen eller för individuellt behov med syfte att träna på hur du genom att använda berättelser kan kommunicera budskap mer övertygande, snabbt, tryggt och autentiskt.
Du kommer förstå hur du kan inspirera, motivera, engagera och skapa handlingskraft genom att använda berättelsens kraft.

 

STORYTELLING HJÄLPER DIG ATT:

  • Öka försäljningen och behålla kundlojalitet
  • Skydda marknadsandelar och varumärkesvård
  • Attrahera och behålla värdefulla medarbetare
  • Bygga och träna mer effektiva team
  • Bidra till att stärka värderingar
  • Hjälpa de anställda att hantera förändringar
  • Stärka mellanmänsklig kommunikation och öka handlingskraft

 

”Stora ledare berättar stora berättelser. ”
~ Evelyn Clark, Biznik

Share This: