InterACT Group

 

 

Share This:

2 replies on “InterACT Group”

[…] Med en kirurgs öga ser Karin vad som behöver hanteras och utvecklas för att skapa mer resurser och välmående. Karins utgångspunkt är att alltid se till det friska i varje individ och utgå från det. Att förstå människor och samspel utifrån olika perspektiv samt att kombinera coaching, KBT och kommunikationsövningar  i en unik kombination som ger resultat utöver det vanliga på ett otroligt kraftfullt sätt. Läs mer här… […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *