Partners

InerACT Communications kärnverksamhet är individuell coaching, mänsklig kommunikation och samspel. Utifrån den kärnan samarbetar InterACT Communication med spetskompetenser inom angränsande områden.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *