Program

Program

InterACT Communication Group är ett nätverk med experter inom kommunikation. Vi erbjuder program och workshops med interaktiv metodik som bygger på forskning. Nytt är att vi kommer utgå från fyra program för ledare och organisationer, som bygger på evidens- och forskningsbaserad pedagogik och som är mätbar. Samtliga program kommer att vara anpassningsbara efter behov. Vi kommer presentera material för samtliga program inom kort.

Kärnverksamheten är:
- utveckling genom mötet mellan människor -


Ledarskapsprogram


InterACT Communication Exekutiva Ledarskapsprogram
Målgrupp: Högsta chefer.
Mer information kommer inom kort. För att få mer information redan nu kontakta oss här ...


InterACT Communication Dynamiskt Ledarskapsprogram
Målgrupp: mellanchefer.
Mer information kommer inom kort. För att få mer information redan nu kontakta oss här ...


Program för intern organisationsutbildning


Bygg motorn i ditt företag - Akademin som inkluderar, utvecklar och tar vara på intern kompetens.
Utifrån analys, behov, företagsprofil bygger vi en intern akademi som skolar in och utvecklar medarbetare internt i ert företag.
Mer information kommer inom kort. För att få mer information redan nu kontakta oss här ...


Program för företagskommunikation


Trimma ditt varumärke
En process som utgår från värdegrunder baserat på medarbetarnas erfarenheter, presentationsteknik, storytelling och stärkt varumärke ut mot kund.
Mer information kommer inom kort. För att få mer information redan nu kontakta oss här ...