Aktuellt

Öppenhet i mellanmänsklig interaktion

Några egenskaper som skapar bra förutsättningar i ledarskap och samtalsfärdigheter är empati, förmåga att skapa tillit och förmåga att vara öppen i mötet. Denna är en […]

Läs mer

Empati – en bärande kompetens för tillitsfulla relationer

“Den mest grundläggande av alla mänskliga behov är behovet av att förstå och bli förstådd. Det bästa sättet att förstå människor är att lyssna på dem. […]

Läs mer