Bildning skapas i samtalet mellan människor

Bildning skapas i samtalet mellan människor

~ av Annacarin Nilsson

Att jobba med kultur och teater handlar om att undersöka sin samtid och mänskliga förhållanden. Det handlar om att kommunicera nya perspektiv och djup, att sammanfoga den ena bilden till den andra för att öka förståelse och medvetenhet. Konstformen bygger på närvaro och ett undersökande samspel i gruppen. Den handlar om en väv där ord fogas till ord och tar sin form i en gestaltning som skapar mening. Samtalet skapar en mening som sedan kommuniceras ut till en publik.

Värmdö Scenskola är vi ett Dreamteam under ledning av eldsjälen Annika Hansson, som arbetar med att stärka självkänsla, samspel, sprida demokratiska värdegrunder och kunskap genom klassiska berättelser och olika konstformer. Vårt arbete innehåller många utmaningar men också så mycket glädje, kreativitet och härliga samtal.

Varje vårfest bjuder Annika på en härlig sammankomst. Genom hennes fantastiska tal, blir vi ständigt varse om betydelsen i vårt konstnärliga arbete. Jag har här fått tillåtelse att dela med mig av det senaste talet. Läs, njut och inspireras.

Sista dagen i maj 2018

Kära kollegor, konstnärer och kulturarbetare.
Scenskolans Dream Team.

Mitt sommartal är inspirerat av Nina Burtons fantastiska bok om
Erasmus av Rotterdam ”Gutenberggalaxens Nova”.

Under repetitionsdagarna då vi läser manus tillsamman med eleverna stöter vi på konstiga och ibland främmande ord som eleverna inte vet betydelsen av och orden behöver en förklaring, ett förtydligande och det blir en stund av samtal kring ordens ursprung. Ett mycket spännande och roligt arbete.

Nu och här i kväll kära kollegor ett annat spännande ord.
Med tanke på att vi idag lever i cyberrymdens miljoner twittrande tomtebloss vill jag berätta om en man som levde i slutet av 1400- och i början av 1500-talet, en man som kom att påverka medierevolutionen och förändra hela Europa.

Mannen heter Erasmus av Rotterdam. Han levde i en era då boktryckarkonsten var ny i vår del av världen. Han kom att stå bakom en femtedel av alla nyutgivna böcker och kallades Europas lärare.
Erasmus kom så småningom också att kallas för Gutenberggalaxens nova/stjärna.

För att underlätta konversationen skrev Erasmus 1495 en parlör till studenterna vid Sorbonne. Det var en lärobok med latinska vardagsfraser och dialoger i en ledig ton. Parlören spred sig snabbt till de stora europeiska lärosätena och detta i sin tur gav nya kontakter, idéer om bildning.

Parlören den s.k. Colloquia. Översatt från Latin Samtal/Konversation.
Detta blev starten till renässanshumanismens så älskade idé om bildning; Samtalet mellan människor. Det skulle nu bli lättare att förstå världen och varandra. Genom samtalet kunde man nu sprida både kunskap och litteratur. Genom att foga ord intill ord till tungt vägande rader gav han humanismen en nyckel. Skriften fick en röst.

Så kära kollegor i detta kollegium låt oss fortsätta samtalet i Erasmus anda, bygga broar och vidga våra kunskapsgränser i denna vackra ljuva sommartid.

Erasmus hade nära kontakt med Kungen av England Henrik den 8.e och lät fylla rummen i Wolf Hall, Winsor Castle. Där några år senare Edward De Vere alias W. Shakespeare kunde förkovra sig, läsa och skriva.

/Annika Hansson, verksamhetschef Värmdö Scenskola.

 

Share This: