Dynamisk Ledarutbildning

Dynamisk Ledarskapsutbildning


~träning för Chefer & Ledningsgrupper - inifrån och ut!

Ledarskapsutbildning

DELAKTIGHET, ENGAGEMANG OCH HANDLINGSKRAFT

En bra ledarutbildning påverkar en hel organisation positivt. Därför utbildar och tränar vi chefen som person och ger verktyg för bättre samspel med andra. Tillsammans med oss får deltagarna nya insikter om sig själva, utbyter erfarenheter på flera sätt och prövar aktivt nya metoder. Det kan handla om coachande ledarskap, kraftfulla frågor eller värderingar och beteende. Allt är användbart i den dagliga verksamheten direkt efter kursen. Målet är att stärka människan i sin ledarroll. Och lära ut verktygen som skapar mer delaktighet, engagemang och handlingskraft hos medarbetarna.

DITT LEDARSKAP – EN LÖNSAM INVESTERING

Upplägget bygger på workshops där chefer tränar ledarskap inom valbara teman. Grundpaketet för dynamisk ledarutbildning är tre dagar. Deltagarna får praktiska verktyg och nya erfarenheter som ledare och person. Dessutom förstärker ni chefsgruppen som team.

Vi erbjuder 3 olika kursupplägg utifrån 6 boxar.

DLU

TEMAN I VALBARA BOXAR

Varje tema erbjuds i valbara boxar enligt nedan, och går att kombinera efter eget önskemål.
Samtliga boxar är praktiskt inriktade. En box är minimum en halv dag.

Bild2

 

CitatNycklar för oss: Att skapa möjlighet både till personliga reflektioner och att lära av varandra.
Vi integrerar hela tiden teori med praktik och reflektion. Insikter och nya färdigheter ska vara
lätta att applicera i det dagliga arbetet som chef/ledare efter kursen.

 

Modulernas Process

KURSLEDARE

Lena o Ac

imagesM5B0VE13
Hämta pdf här.

Dynamisk Ledarutbildning

Share This: