Annacarin Nilsson

Expert inom Kommunikativt Ledarskap & Exekutiv Coaching.
Jag har en fil. kand. i drama och en bakgrund inom teater som regissör och pedagog i scenisk gestaltning, områden där kommunikation, lärande och uttryck står i centrum. Jag har därefter vidareutbildat mig till logonom, röst och talpedagog med estetisk inriktning. Då mitt intresse för uttryck och kommunikation alltid varit en passion har jag därefter specialiserat mig på Kommunikativt Ledarskap. Inom Kommunikativt Ledarskap har jag förutom min estetiska expertis studier i Organisation och Ledarskap samt Kommunikativt Ledarskap på universitetsnivå. Man kan säga att jag har en estetisk grund och en akademisk påbyggnad. Jag är också ICF certifierad coach på ACC nivå samt certifierad INLPTA NLP (Neurolingvistisk Programmering) practitioner.

Utifrån mina specialkompetenser har jag skapat ett unikt koncept som kombinerar retorik, röstteknik, scenisk gestaltning och mental träning. Med kraftfulla verktyg inifrån och ut, stärker jag din personliga utstrålning och kommunikation på ett sätt som bottnar i dig, dina värdegrunder och din drivkraft. Jag arbetar med såväl individer som grupper.

Min vision är att lyfta fram människors inneboende potential och förmåga att kommunicera sin gåva och passion. Min vision är att bidra till att människor ska förstå varandra bättre och nå en större samverkan, att inspirera till nyfikenhet istället för begränsningar. Min vision är att stärka kommunikation och personlig utstrålning för att väcka motivation, engagemang och handlingskraft!

För att göra detta möjligt har jag skapat ett kraftfullt och kompetent nätverk, InterACT Group, med andra expertiser än mina egna inom kommunikation. Vi samverkar på olika sätt för att skapa bättre arbetsmiljöer, bättre kommunikation på arbetsplatser både internt och externt ut mot kund. Vi är olika delar i ett kraftfullt maskineri. Våra processer är evidens- och vetenskapligt förankrade samt mätbara utifrån två parametrar; prestation och positivtet. Läs mer om oss här ...

Medlem av Svenska Logonomförbundet.