The future is made in your mind!

Om man inte vet vart man ska, hur ska man då veta vilket håll man kan gå? Att definiera ett önskat läge, ett mål, en attraktiv framtid eller ett framtidsminne handlar om att skaffa en ny referenspunkt, att ta ut riktningen och skapa mening åt de aktiviteter man gör. Det gör det också möjligt att snabbt utvärdera om de aktiviteter du gör är rätt samt identifiera hinder och nödvändig resurser. Det är viktigt att målet eller framtidsminnet skapar motivation och energi – känsla.  Utan känsla, ingen handling!

Det som ofta krävs är:

 1. Motivation. Du upplever det positiva med att nå målet och det negativa med att inte nå det.
 2. Att målet är tydligt definierat i nutid med hjälp av bilder – vad du SER, ljud – vad du HÖR och känslor (inkl. ev. lukt och smak) – det du KÄNNER.
 3. Att målet är uppnåbart!

 

Här är några frågor för att göra det önskade läget tydligt och attraktivt:

 • När i tiden är jag i det önskade läget?
 • Vad SER, HÖR och KÄNNER jag när jag är det?
 • Vad skulle det innebära för mig att uppnå det önskade läget?
 • Är detta helt min egen målsättning?
 • Vad i detta är viktigt för mig?
 • Vad innebär det för mig om jag inte uppnår detta?
 • Hur påverkar detta mål andra områden i mitt liv?

 

Övning för att skapa en attraktiv framtid:

Den här processen är bra för att fokusera på och integrera önskat läge eller ett framtida minne.
Processen har för syfte att stärka det önskade läget och gör det riktigt attraktivt på ett sätt som förtydligar viktiga beslut, händelser och framgångrika förhållningssätt som leder till målet.

 1. Utgå från ditt önskade läge, vad du vill uppnå.
 2. Föreställ dig mentalt eller arbeta i rummet spatiellt med en tidslinje som består av ett nu och en      framtid som en tidslinje.
 3. Kliv på tidslinjen, starta vid nu och gå framåt tills du når tidpunkten för när resultatet är uppnått.

 

Lägger märke till allt du SER, om du är inomhus eller utomhus, om du är ensam eller tillsammans med andra. Notera allt runt omkring dig när du upplever situationen inifrån ”från dina egna ögon”.

Lägg märke till hur du TÄNKER och hur de tankarna låter. Notera allt du hör dig själv säga och eventuellt vad andra säger. Notera också andra ljud omkring dig.
Lägg märke till hur du KÄNNER i den här situationen och var i kroppen den känslan sitter. Beskriv den känslan för dig själv – nu.

 1. Föreställ dig att du nått ditt resultat och vad medveten om vad du SER, HÖR och KÄNNER som bevisar att du nått det. Förstärk bilden genom att göra den större, mer färg och klarare… föreställ dig att du har en volymknapp med vilken du förstärker ljuden… förstärk sedan känslan och sprid den i kroppen, gör den större än kroppen, gör den så stor att den är i hela rummet – hur stor kan nu göra den? Stanna på max! Sätt ett ord på denna känsla – nu!


Lägg märke till allt du SER som bevisar att du nått ditt resultat, om du är om du är inomhus eller utomhus, om du är ensam eller tillsammans med andra. Lägg märke till var i tiden du befinner dig och notera allt som finns runt omkring dig när du upplever ditt resultat inifrån ”från dina egna ögon”.
Notera vad som händer med känslan om du gör bilden större, mer färggrann och rörlig. Njut!
Lägg märke till hur du TÄNKER och hur de tankarna låter. Notera allt du hör dig själv säga och eventuellt vad andra säger. Notera också andra ljud omkring dig.
Lägg märke till hur du KÄNNER i den här situationen och var i kroppen den känslan sitter. Sitter den i magen, benen, huvudet, bröstet? Hur rör den sig? har den någon färg? Något ljud? Förstora känslan och sprid den så att den blir större än du, intar hela rummet. När du skruva upp känslan på max stanna och beskriv den känslan för dig själv – nu.

 1. Du står nu i ditt önskade läge. Vänd dig om och se tillbaka på nu. Se allt som har hänt mellan då och nu. Vilket beslut har du tagit? Vad har stött dig på vägen? Viktiga händelser? Vilka resurser har du behövt använda? Vad har du behövt förändra? Vad har du behövt lära dig? Vilka tips skulle du ge dig själv?
 2. Gå sakta tillbaka till nuet och vänd dig mot framtiden. Hur påverkas nuet genom de tips du nu får? Vad är det första du måste göra? Det andra? Och eventuellt det tredje?
 3. Blicka mot framtiden och var medveten om att du har något att se fram emot. Föreställ dig framtiden som en framtidsmagnet.
 4. Öppna ögon och kliva av din tidslinje.

 

Upprepa övningen flera gånger för att förstärka effekten.

 

Källa: Coach2coach.se

Share This: