6/10 Stärk din karisma – en interaktiv introduktion

Karisma handlar om relationer!
Karisma handlar om att inspirera, engagera och influera!
Karisma handlar om förmågan att beröra och lämna avtryck som bestå!

Enligt Wikipedia är karisma ett försvenskat grekiskt ord vars ursprungliga betydelse är en tydlig manifestation av nåd- charis. Denna ursprungligen kristna term har dock anammats inom andra områden och numera används ordet oftast i betydelsen “personlig utstrålning” som vi ibland kallar charm. En person som är karismatisk har lätt att få med sig människor, han eller hon får god kontakt med sina åhörare och är övertygande.

Karisma är något som uppstår i relationer, det är inte en medfödd egenskap. Eftersom det handlar om en relation kan karisma uppstå var som helst. Det handlar om att vara skicklig på att förmedla sin vision på ett sätt som skapar känslor, energi, mening coh mervärde.

Du kan förstärka din karisma! Genom att träna olika moment på olika nivåer blir du grundad, flexibel och lyhörd i samspel, tydlig inför dig själv och andra med stark förmåga att inspirera, engagera och lämna avtryck?

En workshop på 4 timmar som bygger på en 3 1/2 dagars utbildning i karisma med syfte att stärka dig, din personal och organisationens utstrålning. Workshopen är baserad på 7 steg i tre olika nivåer; bas, förstärkning och hållbarhet.

Läs mer.

Syfte
Att förstärka företag och organisationers kommunikation på alla plan, inifrån och ut. Vår vision är ett samstämmigt bemötande som bygger på organisationens värdegrunder och att denna samsyn ska synas i produkter, tjänster, ledning och arbetsmiljö. VAD företaget ska stå för bör vara förankrat i varje medarbetare på ett sätt som ger företaget en tydlig förstärkning i utstrålning.

Workshopen fokuserar på HUR det ska synas i varje medarbetare.  Målet är världsklass i kommunikation och kundservice!

Målgrupp; Ledare, informatörer, utbildare, HR, kulturutövare. Kursen vänder sig till dig som vill stärka din karisma och göra avtryck.
Dag: Onsdag 6/10
Tid; kl 18-21
Pris; 450 kronor
Plats; Studieförbundet Vuxenskolan, Bygdegården Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8 B, Östermalm

Om du är intresserad av nästkommande tillfällen för kursen “Stärk din karisma” så anmäl ditt intresse med kursnamn och kontaktuppgifter här.

Anmälan och information; Studieförbundet Vuxenskolan, Chrsitina Ihrén, 08-679 03 75 stockholm@sv.se eller via InterACT Communiaction; med namn, adress och personnummer.

Varmt välkommen!

Share This: