mind set

Begränsande övertygelser…

Ofta stöter jag på begränsande tankar hos mina klienter! Tankar som förminskar, tankar som omöjliggör, tankar som blockerar – kort sagt, tankar som suger! Begränsande tankar […]

Läs mer