Tillstånd smittar! 

Du har mycket att vinna på att kunna hantera och ta ansvar för ditt sinnestillstånd. Negativa tillstånd smittar mer och starkare än positiva tillstånd. Att kunna notera och hantera tillstånd leder till att man bättre kan hantera och bemöta olika situationer som uppkommer samt ta ansvar för vad du kommunicerar utåt.

Du är källan till ditt tillstånd
Inom NLP (Neurolingvistisk Programmering) är åsikten att våra föreställningar påverkar våra beslut som i sin tur påverkar våra handlingar som ger oss de resultat vi uppnår. Därför är det viktigt att vi blir varse om våra föreställningar. Kropp, tanke och känsla påverkar varandra och skapar tillsammans ditt tillstånd.

Tillstånd är inte statiska. Det krävs en mental eller fysisk aktivitet i någon form för att kunna bibehålla ett tillstånd. Varje känsla har en dramaturgi med en början, mitt/peak och slut. För att kunna fortsätta vara t ex arg måste du tänka fler negativa tankar, spänna musklerna om och om igen eller vad du nu gör för att åstadkomma den känslan.

Interna och externa processer
Det finns interna och externa processer som skapar tillstånd. Interna representationer är vanemönster såsom föreställningar vi bär med oss, värderingar, attityder, och förklaringsmodeller. Dessa i sin tur styr de känslor, tankar och reaktioner du får till saker och ting. Fysiologin är en extern process som påverkar ditt tillstånd. Du påverkas av vad du äter, muskelspänningar, din hållning, din andning, biokemisk balans, energinivå etc.

Att hantera tillstånd handlar inte alls om att vara lycklig, stark och tränga undan alla jobbiga känslor, tvärtom så förutsätter det att du är medveten om dem. Det handlar om att kunna acceptera det som är och bli medveten om HUR tankar, sinnesförnimmelser och fysiologi skapar ditt tillstånd för att själv kunna ha förmågan att påverka tillstånd och bäst hantera det som uppkommer.

Acceptans om det som är
Det finns många enkla modeller och tekniker för att förändra tillstånd. Grunden är acceptans och medvetenhet om det som är. Därefter kan du påverka tillstånd genom av att förändra kvaliteten i något av de fem sinnena; smak, lukt, syn, hörsel, känsel. Du kan ändra din tankeprocess eller något rent fysiologiskt. Du ändrar något i programmet som skapar själva tillståndet för att bryta mönstret och skapa ett annat sinnestillstånd. Förhoppningsvis ett mer “resursstarkt” tillstånd, det vill säga ett tillstånd som ger dig mer energi och möjligheter!

Rätt eller fel?
Vilka tillstånd är bra och vilka är dåliga då? Det finns inget som är rätt eller fel. Inget bra och inget dåligt tillstånd. Ett tillstånd kan vara bra och/eller rent av nödvändigt i en situation medan det är förgörande i en annan. Att vara medveten handlar om att acceptera och ta ansvar för sin egen reaktion,  välja rätt tillstånd för rätt situation och handla konstruktivt.

Sammanfattningsvis ”Dåliga tillstånd! Dåliga beslut! Dåliga resultat! Bra tillstånd! Bra beslut! Bra resultat!

Rolig improvisationsövning
Här är en rolig dramaövning där du verkligen får ta ut svängarna. Man kan säga att det är en form av ”Följa John” eller ”Härmlek” som definitivt visar på HUR tillstånd smittar på ett roligt och lekfullt sätt.

Jag rekommenderar denna övning som en starter när du arbetar med tillståndsövningar för att få skratta, slappna av, leka, släppa fasader och rädsla. Du kan med fördel förbereda med lite enkla ”härmövningar”, hela gruppen eller två och två.

Så här gör du!

Liftaren
På golvet placerar du fyra stolar (placerade som sätena i en bil) och fyra aktörer. En av aktörerna spelar en liftare, de övriga sitter i bilen. När liftaren kliver in i bilen tar denna med sig en känsla som smittar övriga passagerare. De ska helt enkelt försöka härma och gärna överdriva liftarens röst, kroppsspråk, ordval, tempo, hållning etc. samtidigt som de håller fokus på aktiviteten – de kör bil och är på väg någonstans.

Efter ett tag bryter spelledaren övningen. Föraren kliver av och man byter platser i bilen så att det blir en ny chaufför.  Därefter tar man upp en ny liftare med ett nytt tillstånd.

Obs! Det blir lätt så att spelarna glömmer att köra eller att de är i en bil. Spelledaren kan då ibland spela trafikpolis och kritisera den dåliga körstilen eller ge lite coachande frågor såsom Vad finns det i bilen?, Vad ser du utanför fönstret? etc. för att hjälpa till att placera aktörerna i situationen och hålla fokus på aktiviteten.

Om det är svårt att komma på känslor kan spelledaren ha en bunt kort med känslor som aktörerna får dra ifrån.

Lycka till!

av Annacarin Nilsson

Share This: