Individuell coaching & Utbildning

Vi erbjuder coaching för dig som vill bryta invanda mönster och finna nya vägar, oavsett område. Vi erbjuder också individuell coaching i kombination med utbildning inom olika kommunikativa områden. Vi erbjuder individuell coaching och utbildning inom följande områden:
COACHING
Coaching för dig som vill bryta invanda mönster, som upplever att du har kört fast, som behöver stöd och nya tankar. Vi har både coaching förenat med pedagogik och ren coaching där du har svaren och vi ställer frågorna. Läs mer om coaching här:
Vill du veta mer, kontakta oss här.
TALARCOACHING
Coaching för dig som framträder i officiella sammanhang och vill känna en större säkerhet inför publik och eller media. Vi kommer arbeta med din personliga utstrålning, retorik, presentationsteknik och mental träning, anpassat till dina mål och din specifika situation. Läs mer…
Vill du veta mer hör av dig här...
KOMMUNIKATION
Coachingen för dig som vill träna och stärka din kommunikativa kompetens. Processen skräddarsys efter dina specifika önskemål och behov utifrån ett innehåll bestående av coaching, mental träning, konkreta kommunikationsmodeller och verktyg. Innehåll kan vara: MindSet - att förstå och bli medvetet om din "mentala karta", hur du sätter och når mål, matchningstekniker - förmågan att förstå hur du själv och andra tänker och agerar, Klart Ledarskap, svåra samtal, konflikthantering, improvisationstekniker, personlig utstrålning, tydlig kommunikation, feedback etc. Läs mer ...
Vill du veta mer hör av dig här...
PRESENTATIONSTEKNIK & RETORIK
Coaching för dig som vill bli bättre på att tala inför andra. Du kommer att träna grunderna i den klassiska retoriken: Inventering, målbildplanering & publikanalys (inventio), hur man disponerar talet (disposio), val av språk och formuleringar (elocutio), memoreringstekniker (memoria) samt träning av själva framförandet (actio). I framförandedelen ingår röst, kropp, närvaro, publikkontakt, dynamik etc. Du kommer få verktyg för att hantera nervositet och scenskäck. Läs mer ...
Vill du veta mer hör av dig här...
RÖSTTEKNIK
Röstteknik är för dig som vill stärka eller ta fram potentialen i din röst. Du kommer att genomföra en röstanalys och en personlig inventering. Utifrån dessa och en gemensam diskussion föreslås en process om 5-10 gånger. I coaching inom röstteknik ingår bland annat: hållning, andning, röstens stöd, resonans, artikulation, variation och dynamik, texthantering. Läs mer ...
Vill du veta mer hör av dig här...
STORYTELLING
Coaching för dig som vill stärka dina framförande och din kommunikation genom att använda fängslande berättelser, relevanta för din specifika professionella arena. Utöver föredrag och workshops erbjuder vi individuell coaching. Du tränar dig att använda berättandets magi för att engagera och bygga och stärka förtroende i mötet med andra människor, i presentationer, försäljning och marknadsföring. Läs mer ...
Vill du veta mer hör av dig här...
 
KARRIÄRSCOACHING
Coaching för dig som är arbetssökande eller som vill söka nytt jobb. I coachingen ingår målbildsträning, presentationsteknik, intervjuteknik, matchningsteknik, hur att skriva CV samt process för jobbsökning anpassad efter dig och dina önskemål. Du får utbildning, coaching och stöd. Sessionerna är på 90 minuter och i paket om 5, 7 respektive 10 ggr.
Vill du veta mer hör av dig här...