Coaching

Coaching


"Om en mentor öppnar yttre dörrar så öppnar coachen de inre dörrarna!"

185_2000x1500_all-free-download.com_4

Känner du att du inte vet vad du ska gå härnäst?
Är framtiden grumlig?
Har du fastnat i ett dike?

Har du tydliga mål och drömmar men du når dem inte?
Du kanske har begränsande tankar om vad just du kan uppnå?

Vi hjälper dig att finna tydlig riktning, energi, självförtroende och förmåga att sätta upp engagerande mål och ta dig dit!

VAD ÄR COACHING?

Coaching är en process, en resa från en plats till en annan, från ett aktuellt tillstånd till ett önskat läge. Du gör resan, din coach skapar förutsättningarna. Ett fundament är relationen mellan coach och klient, en relation som bygger på ömsesidig respekt. Med andra ord är coaching ett samarbete i samförstånd, inte en relation av kommando eller manipulation.  Coaching är en proaktiv självutveckling som stöder såväl som utmanar dig att utvecklas, växa och nå dina mål!

DIN INRE DIALOG

Din “inre dialog” – vad du tänker, är avgörande för din framgång på utsidan. Därför är det viktigt att arbetet sker “inifrån och ut”. Människor som mår bra, ser möjligheter och skapar en tydlig väg att konsekvent följa, presterar bättre. När du presterar på toppen av din förmåga och uppnår dina önskade mål, är sannolikheten att du kommer att må än bättre optimal, vilket i sin tur ytterligare förstärker framgångsfaktorn på utsidan! Det är en mycket positiv, holistisk synergi som stärker och förbättrar varandra.

FRÅN “HÄR OCH NU – TILL ÖNSKAT LÄGE

I coaching, använder vi en enkel karta processmodell – Nöhra som står för: Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och Aktivitet. Utifrån Nöhra processen skapar vi en karta för din resa. Med hjälp av kraftfulla, praktiska verktyg och modeller som säkert tar dig längs önskad bana.

NLP . NEUROLINGVISTISK PROGRAMMERING

Vi använder NLP (Neurolingvistisk programmering) för på ett snabbt, effektivt sätt fastställa vilka särskilda vanor, beteenden eller tankemönster från tidigare erfarenheter som är “programmerade” i det undermedvetna. Program som hindrar dig från att nå dina mål. Vi visar dig hur du skapar en ny karta med nya vägar som tar dig säkert och tryggt i den riktning du vill gå!

COACHING PÅ INTERACT COMMUNICATION

Vi skiljer mellan coaching som erbjuder “extern expertis” – t ex röstteknik, retorik etc. och coaching enligt ICFs etiska riktlinjer (International Coach Federation) som har för syfte att inte tillföra extern expertis utan istället via en specifik process utmana dig att utveckla dina egna medfödda resurser Många gånger arbetar vi med båda processerna parallellt.

SYFTET OCH MÅLET MED COACHING

Syftet och målet med coaching är att stödja en framgångsrik process som stödjer dig att nå dina mål både genom att ta till vara på dina inre kunskaper och erfarenheter samt att tillföra extern kompetens såsom olika tekniker, modeller och verktyg.
Vår coaching har för syfte att stödja och stärka dig genom att ge dig de mest lämpliga och up-to-date verktyg, metoder och tekniker så att du får ett kunnande som kompletterar och förstärker din nuvarande nivå av expertis för att hjälpa dig att nå dina mål.

Centrala begreppen i coaching är:
Empati, förtroende, ömsesidighet, samarbete, respekt och acceptans.

OMRÅDEN INOM COACHING

• Personlig coaching – ditt inre ledarskap
• Exekutiv Coaching: för ledare och mellanchefer
• Business Coaching: för att skapa bättre affärsresultat
• Sälj Coaching: för att öka omsättningen och leads
• Karriärs Coaching: för att komma vidare i din nuvarande karriär

Varför inte fylla i dina personuppgifter här, och lämna oss ett kort meddelande om dina behov/mål. Vi skulle gärna svara dina frågor och undersöka hur vi kan hjälpa dig.

 

InterACT Communication’s mission is to help
people & companies grow by working
with coaching and communication.

 

 

Share This: