Per Andersson

Expert inom Arbetsrätt och Lönefrågor
Per Andersson, senior arbetsgivarkonsult med inriktning mot arbetsrätt, lönebildning och samverkan inom stat, kommun och landsting med mer än tjugofem års erfarenhet av lönebildning, avtalstolkning och arbetsrätt inom den offentliga sektorn. Han har en bakgrund som bland annat ombudsman, personalchef och personalstrateg och arbetar sedan mer än femton år på heltid som utbildare och rådgivare med främsta målgruppen chefer!


Per är känd som en uppskattad och energisk utbildare som med stor närvaro skapar förutsättningar att lära praktiskt om de utmaningar som finns i att tillämpa både arbetsrättens spelregler och lön som styrverktyg i vardagssituationer. Med sina nyckelord inspiration, provokation och transpiration skapar han en enkelhet, tydlighet och möjlighet kring frågor som lätt uppfattas som svåra och tunga. Per är en garanti för en utbildning som berör och skapar tankar!

Per anser att kunskap om spelreglerna på arbetsplatsen och en klar kommunikation är grundläggande komponenter för ledare som vill skapa både en god kultur och lönsamhet! Hemsida: www.arbetsgivarkonsulterna.se.