FANTASTISK PÅ ATT LÄRA UT…

“Annacarin är fantastisk på att lära ut tekniker och redskap för att bli en bättre både talare, lyssnare och medmänniska. Jag har fått lära mig hur man når bra samtal med människor, vikten av att lyssna, ställa öppna frågor och ha en engagerad kroppshållning. Hon har även lärt mig innebörden av att sätta upp mål, både i livet som stort och i de små samtalen. Jag har efter avslutat kurs massa nya tankar och funderingar i huvudet som jag bär med mig och jobbar vidare med.”