Anna Wallin

Annacarin är fantastisk på att lära ut tekniker och redskap för att bli en bättre både talare, lyssnare och medmänniska. Jag har fått lära mig hur man når bra samtal med människor, vikten av att lyssna, ställa öppna frågor och ha en engagerad kroppshållning.

Anna WallinOmbudsmanCenterpartiet Stockholms Stad