Presentationsteknik


Presentationsteknik som berör och lämnar avtryck handlar i grunden om förmågan att skapa relationer!

Goalguy-eng
Har du svårighet för att prata inför andra?
Vill du stärka din förmåga att tala inför en publik eller en grupp av människor?
Vill du ha hjälp med upplägg och disposition för att nå fram mer effektivt med ditt budskap?
Behöver du en personlig videopresentation?

“DE FLESTA FLYGOLYCKOR SKER VID START OCH LANDNING”

De första minuterna kan vara avgörande för om du får publiken med dig eller inte! Avslutet är det intryck som dröjer sig kvar! Dispositionen däremellan ska vara begriplig, dynamisk och ändå lätt att följa. Ett väl förberett tal ska följa en stringent tråd och ha en övergripande idé. Att du själv är engagerad, tydlig och begriplig är en förutsättning. Vi coachar dig i allt från upplägg, framställning, retorik, memorering och det sceniska upplägget!


MÖTET MED MÄNNISKOR I CENTRUM

Att skapa en intressant presentation handlar om att kommunicera på olika nivåer där mötet med människan står i centrum. Därefter är struktur och dramaturgi viktiga för innehållets tydlighet, riktning, dynamik och energi. Presentationen ska sedan äga rum i en kontext där medvetenhet om rum, riktningar och andra sceniska detaljer är viktiga att ta hänsyn till för att stärka helheten.

Vi arbetar med presentationsteknik inifrån och ut för att göra presentationerna äkta, unika, tydliga och uttrycksfulla samt effektiva.


ETT UNIKT KONCEPT

InterACT Communication arbetar utifrån ett unikt koncept som blandar;

 • Retorik; inventering, disposition, ordval, memorering och framförandet – det strukturella upplägget.
 • Scenisk gestaltning; personligt uttryck, röst, kropp samt scenisk medvetenhet om rum, dynamik och riktningar – det fysiska och rumsliga upplägget.
 • NLP; neurolingvistisk programmering för att stärka dig som presentatör och din förmåga att uppnå dina mål – det mentala upplägget.
 • Röstteknik; andning, stöd, resonans, artikulation, projektion – det själsliga upplägget.

Du stärker ditt budskap genom att arbeta med både struktur och innehåll samt med framställningsteknik – den sceniska gestaltningen av budskapet. Uppläggen är prestigelösa och lekfulla med mycket utrymme för improvisation, övningar, träning i grupp och individuellt.


“MOTORN I BILEN”

Att kommunicera utifrån medvetna och väl förankrade värdegrunder stärker budskapet. Vi arbetar med din och/eller din organisations värdegrunder för  att budskapet ska bottna på ett sånt sätt att det blir kraftfullt, förtroendefull och kongruent i sitt intryck/uttryck. Du kan likna värdegrunder vid en motor. Motorn i bilen ska inte vara mental – en tanke! Den ska sitta i kroppen! Och den ska fungera!


ALLA MÖTEN ÄR RETORISKA SITUATIONER

Vi tränar din och/eller din organisations presentationsteknik på ett sätt som stärker kommunikation även inom andra områden såsom telefonkontakt, kundmöten, mötessituationer, informationsträffar. Vår modell kan användas i alla mänskliga möten.


MÅLGRUPP

Vi vänder oss till dig som har scenskräck, till dig som känner dig osäker och obekväm i talande situationer och till dig som känner dig säker men ändå känner att du skulle kunna bli ändå kraftfullare i ditt uttryck! Vi vänder oss till dig som har kundkontakter i telefon eller i verkligheten! Till dig som håller utbildningar och/eller olika informationer! Kort sagt till dig som vill bli mer tydligare och kraftfullare i din kommunikation! Alla mänskliga möten är retoriska!


EFFEKT AV ARBETE MED PRESENTATIONSTEKNIK

 • Du blir tryggare som talare
 • Ditt budskap blir tydligt begripligt och attraktivt
 • Du vet hur du ska nå tydliga resultat
 • Röst och kroppsspråk är samspelt med drivkraft, budskap och syfte
 • Du följer en struktur som tar fram ditt personliga uttryck
 • Du ökar scenisk närvaro och publikkontakt
 • Du når ut, berör och lämnar avtryck
 • Du blir mer medveten, trygg och kraftfull i andra mänskliga möten

 

Share This: