Retorik och framställningsteknik


"De flesta flygolyckor sker vid start och landning!"

Retorikstruktur

KONSTEN ATT NÅ FRAM OCH BERÖRA

Inledning och avslut är avgörande för att ditt budskap ska bli lyssnat till och lämna avtryck. När något ska framföras finns tre punkter som man måste beakta; Vem säger vad till vilka? På grekiska heter dessa tre punkter ethos, logos och pathos.  Ethos fokuserar på talarens roll, vikten av att vinna förtroende att tala. Logos handlar om hur man skapar en tydlig och effektiv struktur av teser, argument och bevis. Pathos fokuserar på publikens tolkning av framförandet och vad som krävs för att beröra och väcka känslor. Lär dig konsten att influera genom att använda retorikens magiska formler!

 

RETORIKENS MAGISKA FORMLER

 • Inventio – hur du förbereder, inventerar och finner information
 • Dispotio – hur du disponerar ditt tal
 • Elocutio – hur du väljer rätt språk och ord
 • Memoria – hur du kommer ihåg det du ska säga
 • Actio – hur du framför

I varje moment kommer du att få konkreta verktyg och modeller som du direkt kan använda.

 

SYFTE MED TRÄNING I RETORIK

Att bli skarpare i din kommunikation och i dina framträdanden genom att veta hur du gör en kraftfull inledning, hur du kan följa olika strukturer för informerande och argumenterande tal. Hur du gör avslut som inte lämnar någon oberörd!

Att koppla ditt personliga engagemang och passion till ditt budskap och strukturera upp det i en effektfull förpackning!

 

METOD FÖR TRÄNING AV RETORIK

Alla moment består av teori, praktik och reflektion. Vi vill att teori blir en integrerad del av dig på ett personligt sätt.

Kursen är praktisk och uppdelad i två delar:

 • I  framställningsteknik tränar du; autenticitet, närvaro, publikkontakt, röst, kroppsspråk, engagemang, energi, memorering, målprecision – förmåga att lämna avtryck.
 • I den retoriska delen tränar du på; inledningar, avslut, struktur, ordval och retoriska figurer,

Kursen är upplagd på ett prestigelöst och lekfullt sätt med mycket utrymme för improvisationer, övningar, träning i grupp och individuellt. Du kommer garanterat att ha roligt samtidigt som du vässar din kommunikation!

EFFEKT AV TRÄNING I RETORIK

 • Stärkt självkänsla i kommunikativa situationer
 • Tydlighet i budskap och effekt
 • Förmåga att strukturera ditt budskap på ett effektfullt sätt
 • Stärkt förmåga till närvaro och publikkontakt
 • Förmåga att använda språkets möjligheter på ett förstärkande sätt
 • Veta hur du sätter mål och uppnår dem
 • Förmåga att nå fram och lämna avtryck

Share This: