Teamutveckling


"Det framgångsrika teamet kan liknas vid ett vinnande fotbollslag! Rätt person på rätt plats! En gemensam kommunikation! Ett gemensamt mål! Rätt aktion! I rätt ögonblick!"

Mal

TA FRAM ETT VINNANDE LAG…

I ett samspel som glöder av energi, kompetens och engagemang står en medveten, uppmuntrande och öppen kommunikation i centrum ! Alla organisationer har möjlighet att skapa ett vinnande lag! Men ofta är spelarna inte riktigt samspelta och ibland inte ens med på planen! Det kan vara av både inre och yttre skäl. Till exempel att de saknar motivation och mening, inte vet sin roll eller drivkraft, att de saknar syfte och mål. Det kan bero på att de helt enkelt inte känner sin egen förmåga eller haft möjlighet att ta reda på vad de egentligen kan prestera. Det kan bero på otrygghet i gruppen vad gäller roller, spelregler och möjligheter. Allt för många irrar runt på spelplanen utan mål eller riktning. Det är både psykiskt, fysiskt och ekonomiskt ohälsosamt!

BORTOM GRÄNSERNA…

De flesta har kapacitet att prestera mycket mer än de gör idag! Många drömmer om att få ta fram mer av sina slumrande begåvningar men känner sig begränsade av inre eller yttre orsaker. Begränsande tankar om vad de kan göra! Begränsande tankar om vad de får göra!Begränsande tankar om vad som är möjligt att göra!

“BROAR! BROAR! ANVÄND BROARNA!”

Det har tagit tusentals år att bygga dem! Avänd dem!” är repliker ur pjäsen “Rötter” av Arnold Wesker.
I en grupp som utvecklar en öppen, stödjande och tillitsfull atmosfär, är det enklare att släppa jargonger och attityder och skapa ett djupare syfte som frigör kraft och inneboende resurser. Gruppen utvecklar en egen energi. Denna gemensamma energi skapar en kultur av oräddhet, förtroende, och styrka. En grupp som mår bra fungerar bra och fungerar det bra så mår man ännu bättre. Det blir en ”god” cirkel som utvecklar gruppen bortom alla begränsningar.

DET BLOMMAR I GOTT SÄLLSKAP

Det gäller att på ett djupare plan inse hur vi fungerar, vad som driver oss och vad vi tycker mest om att göra, för att få tillgång till samtligas högsta potential. De uppgifter som tilldelas ska ta hänsyn till individens önskemål och förmåga. De skall inte vara begränsande utan skapa individuella möjligheter att blomma ut i gruppen.

InterACT Communication har en stor vana att arbeta med grupper och grupprocesser som når resultat utöver det vanliga. Vi vill i första hand bryta begränsande mönster för att öka individuella prestationer och förstärka laganda. Vi vill skapa en kultur i din organisation som är kreativ och tillåtande, öppen och supportande! En kultur där alla växer och tar vara på sina potentialer! En kultur som mår bra och går bra! På ALLA plan! Den viktigast kulturbäraren är kommunikationen, den verbala liksom den icke verbala kommunikationen.

InterACT Communication har fokus på den mänskliga kommunikationen. Vi arbetar med praktiska övningar, modeller och med coaching beroende på mål, behov och tidsram.

SPETSKOMPLETTERING

Utifrån behov samarbetar vi också med andra spetskompetenser inom området kommunikation såsom sälj- och affärsutveckling, kultur- och värdegrundsarbete, projektledning och förändringsprocesser, verksamhetsutveckling, strategisk kommunikation, varumärkesbyggande och PR.
Vi samarbetar också med kompetenser för analysverktygen Strengtfinder, disc, SDI, IPU och Mayers Briggs.


MÅL OCH SYFTE

Genom att arbeta med gruppens potential inifrån och ut stärks;

  • individuellt engagemang och motivation
  • individuell prestation
  • tydlighet i mål, mening, samspel och riktning
  • en kreativ, stödjande och välmående laganda
  • personlig utveckling och gemenskap
  • ultimat förmåga att hantera konflikter och utmaningar
  • hälsa och välmående
  • medveten kommunikationen på inre plan, i gruppen och ut mot kunder
  • varumärkets själ gentemot kunden
  • effektivitet och resultat

 

Share This: