Nyheter & Event

Hur tolkar du bilden?

 Hur tolkar du bilden? Är personerna på bilden framgångsrika? Ser de seriösa ut? Är de ett par? Varför har de byggkranar i bakgrunden? Är han helt […]

Läs mer

Kvalitetssäkring för logonomerna

Kvalitetssäkring för logonomerna Logonomförbundet, www.logonom.se, har nu kunnat erbjuda sina två första helgkurser i kvalitetssäkrande syfte för logonomerna. De gick av stapeln på SMI inför upphandlingen på SVT. Logonomförbundet […]

Läs mer

Engagemanget hos FNs ambassadörer är på topp!

Engagemanget hos FNs ambassadörer är på topp! Ännu en bra dag med FNs fantastiska och engagerade ambassadörer! En av kampanjerna som ambassadörerna kommer att arbeta med […]

Läs mer

En inspirerande dag med FN ambassadörerna!

En inspirerande dag med FN ambassadörerna! En inspirerande dag med presentationsteknik för FN ambassadörer som har följande åtta fantastiska millenniemål. Åtta mål som samtliga av FN:s medlemsstater […]

Läs mer