Hantera din scenskräck och talängslan med Swishtekniken!

The Swish Pattern

Artikel från NLP center http://www.nlpcenter.se/the-swish-pattern/

En teknik som jag ofta använder är Swishtekniken – fungerar hur bra som hellst även om den ibland kan kräva lite tålamod.  Läs här hur den fungerar i en artikel av Artikel från NLP center (http://www.nlpcenter.se/the-swish-pattern/)

Denna NLP teknik skapades av Richard Bandler och John Grinder.
Bryt ett tanke-beteendemönster, och ersätt den med ett resursstarkt mönster. Använd The Swish Pattern för problem som t.ex. rökavvänjning, ilska, tala inför publik, nervositet, självförtroende, och självkänsla. The Swish Pattern är den mest kända och ofta tillämpad NLP tekniken.

Steg 1
Definiera den automatiska reaktionen, tankar, känslor eller bilder som uppstår för dig när du tänker på den situation du vill ändra.
Välj en ersättnings bild. Något inspirerande, såsom känslan då du gjort och uppnått något med ett riktigt bra resultat. Exempelvis vunnit en tävling, Gjort något mycket bra på jobbet. Detta bidrar till att skapa ett positivt tillstånd. Föreställ dig själv i en bild i ett distanserat tillstånd. Som om du tittar på dig själv i en film. Förstärk de positiva egenskaperna med submodaliteter d.v.s. Förstärk färger, ljud, bilden etc., av scenen tills den är så starka som möjligt.

(Submodaliteter är de specifika detaljerade beskrivningarna av HUR man upplever ngt genom de fem sinnena. Hur det SER ut; färg/svarvitt, ngn specifik färg, rama/ramlöst, plats HÖRSEL: ljud, högt/lågt, kvalitet, ökande/avtagande) KÄNSEL: rörelser, var i kroppen, hur är rörelsen, tempo. Du kan lägga in smak och lukt i känsel eller se om det finns ngt specifikt i minnesbilden även där. Tillägg: Annacarin Nilsson)

Steg 2
Ta fram den negativa bilden på det du vill ändra på. Upptäck vad din hjärna säger för att producera den negativa bild eller beteende. Fråga dig själv vad som händer strax innan denna negativa eller oönskade
tillståndet börjar? Den här gången ser du scenen i ett associerat tillstånd som om du ser det genom egna ögon. Se vad som är händer precis innan du engagera sig i oönskad aktivitet.
Kom ihåg att tänka i termer av submodaliteter att få en detaljerad känsla av scenen.

Steg 3
Placera en ersättningsbild i hörnet av den negativa bilden. Föreställ dig bilden som en liten ruta och placera den i hörnet av den negativa scenen.

Steg 4
Byt plats på de två bilderna. Du kommer förändra båda bilderna samtidigt och med ökande hastighet.
När du byter bild så låt den negativa scenen blir mindre och skjuta bort i fjärran samtidigt som du gör den positiva scenen större och ersätter den negativa. Gör detta snabbt.
Föreställ dig ett SVISCHANDE ljud som exempelvis en dragkedja.

(Ljudet hjälper till att förstärka processen. Finn det ljud som passar dig bäst. Kom. Annacarin)

Steg 5
Upprepa proceduren. Rensa ditt sinne efter varje Swish. Detta är mycket viktigt. Gör det genom att tänka på något annat, t.ex. som din favoritfärg, ett mattetal eller någon huvudstad i värden.
Gör swish processen fem till sju gånger, upprepa steg tre till fem varje gång. Du vet att du har en bra resultatet när du har svårt att upprätthålla den negativa bilden.

Steg 6
Testa med att försöka använda den begränsande tanken eller beteendet igen. Märke hur svårt, om inte omöjligt de är. Om du är rädd för återfall, använda Swishprocessen igen på en dag eller två, och igen efter en vecka.

Share This: