Karismaträning-3 1/2 dagar – sommarerbjudande

Att arbeta är att uppträda och varje företag är en scen

Karisma är inte någon medfödd egenskap!
Karisma är något som uppstår i relationer!
Karisma går att träna upp!

Kursen stärker din utstrålning och förmåga att influera genom 7 steg, indelade i tre faser; grund, förstärkning och hållbarhet. Processen grundar sig i dina och din organisations värderingar. Läs mer.

Datum; 8/6, 11/6, 15/6, 18/6 (halvdag)
Tid; 9-16 3 dagar samt 9-12 sist dagen.
Var; I Stockholm. Närmare info. kommer senare.
Pris; 30% bokning senast 1 juni 10465 kr  (exkl. moms). Ordinarie pris; 14950.  Lunch och material inkluderat.

Anmälan här, men namn på kurs och personuppgifter. Anmälan är bindande.

Share This: