NLPs grundantaganden

Neurolingvistisk Programmering, NLP, bygger på en rad antaganden som en form av etiska regler. De kallas grundantaganden på grund av att vi antar och agerar som om de är sanna och är uppmärksam på de resultat de ger.

1.      Kartan och verkligheten skiljer sig åt.
Vi reagerar på vår karta av verkligheten inte på själva verkligheten. NLP är konsten att ändra kartan, inte verkligheten samt att respektera den andres karta.

2.      Alla beteenden har en positiv intention.
Alla människor gör sitt bästa med de resurser som finns tillgängliga. Personer är inte deras beteenden. Acceptera personen, förändra beteendet. Det finns en positiv avsikt bakom varje beteende. Det som verkar som ett negativt beteende är endast för att vi inte uppfattar intentionen.

3.      Vi har alla de resurser vi behöver.
Det finns inga människor utan resurser, det finns bara tillstånd utan resurser. Människor är perfekta. Alla människor gör sitt bästa med de resurser som finns tillgängliga.

 4.      Det finns inga misslyckanden – bara feedback.
Om det du gör inte fungerar, gör något annat … tills det blir som du vill!

 5.      Att ha ett val är bättre än att vara utan val.
Alla processer ska utformas för att utöka antalet val. Alla gör de val som är de bästa möjliga vid den tidpunkt som de görs. Den person som har mest val och störst flexibilitet i sina tankar och beteenden har den största möjligheten i interaktionen med andra. Det finns alltid 3 val.

6.      Jag har ansvar för mina tankar och mitt tillstånd och därför även för mina resultat.
– och du har ansvar för dina tankar, ditt tillstånd och dina resultat.

 7.      Meningen med kommunikation är den respons du får.
Det finns ingen dålig kommunikation bara respons och feedback. Du kan inte ” inte kommunicera”.

 8.      Kropp, känsla och sinne är ett system.
Sättet att tänka på har konsekvenser för kroppen och sättet att använda kroppen påverkar hur vi tänker. När du gör en förändring i det ena blir det andra automatiskt påverkat. Tanke, känsla och handling hör ihop. Det omedvetna är allt som inte är medvetet just för tillfället. Det omedvetna vill dig väl.

 9.      Att modellera framgång leder till mästerskap.
Om en person kan göra något, är det möjligt att göra detsamma om du lär dig hur den personen ser, hör, känner, tänker och agerar. Mästerskap kan kopieras.

 10.  Om du vill förstå något, agera.
Vi lär oss genom att göra. “Take massiv action”.

 11. Kvaliteten på mitt liv är kvaliteten på mina känslor.

12. Det förflutna skiljer sig från framtiden.
Det som har hänt har hänt, men jag har alltid en möjlighet att förändra framtiden. Oavsett hur du har det så är det hur du tar det som är avgörande.

13. Var närvarande här och nu.
Öppna dina sinnen, var medveten om vad du ser, hör, känner, luktar och smakar. Var medveten om dina tankar, är du närvarande här och nu, i det förflutna eller i framtiden? Öka din medvetenhet och närvaro. Lita på ditt omedvetna.

14. För att saker skall förändras för mig, måste jag förändras NU!
Om jag fortsätter att göra det jag alltid har gjort kommer jag att få det jag alltid har fått.

 

 

Share This: