Tips för en lyckad KickOff

Tips för en lyckad KickOff!


av Harald Moe

 

En KickOff kan vara en fantastisk väg till bättre resultat i företaget, men kan också i värsta fall bara innebära stora kostnader. Här får du tips om hur du når strålande resultat på din KickOff, resultat som gör skillnad i din verksamhet.

Tyvärr är det inte helt ovanligt att en KickOff följer en viss struktur av tråkiga Powerpoint – och Excell presentationer, varvat med några skojiga aktiviteter. För många blir höjdpunkten middagen på kvällen – de andra punkterna är bara en ansträngande väg dit. En KickOff ska, som namnet beskriver, inleda någon nytt i er organisation som ger exempelvis ny energi, bättre samspel och kommunikation samt nya positiva resultat inom företaget.

För att skapa en KickOff som verkligen leder till något som främjar dig och din organisation, använd dig av de här tre grundläggande frågorna i din planering:

 1. Vad ska er KickOff starta upp med och leda fram till?
 2. Är varje aktivitet en del av en röd tråd som ska leda mot målet?
 3. Är varje deltagare insatt i vad syftet är?

Börja från slutet

Ta hjälp av ”baklängesmetoden”, och börja helt enkelt med att planera från slutet – d.v.s. målet med KickOffen. Om ni bestämmer vad deltagarna ska tänka, känna och göra när de kommer till arbetet igen, ökar ni möjligheten att skapa en riktigt framgångsrik KickOff.
När målen är satta – gå tillbaka och bestäm alla delar i ert upplägg. Säkerställ att de vart och ett bidrar till att uppnå det ni vill – varje aktivitet ska förstärka varandra och leda fram till slutmålet. Att utgå ifrån slutresultatet gör det också lättare att i efterhand stämma av om ni lyckades. Planering är A och O. Att INTE planera, är att planera för ett misslyckande!

Fokusera på kunden

För ett företag finns egentligen bara en sorts pengar – kundpengar! Kundpengar som ska betala allas löner, alla övriga kostnader och generera en vinst som behövs för att utveckla företaget. Därför bör alla medarbetare fokusera på det som skapar attraktion för kunderna. Man bör också fokusera på att alla kan bidra till ett ökat kundvärde. Låt kunden finnas med i någon form hela tiden. Ett förslag är att göra en helfigursskylt eller hyra en skyltdocka som representerar en kund. Med jämna mellanrum kan ni vända er till den och fråga: ”Vad tycker han/hon om det här? Skapar det som vi kommit fram till, ett ökat värde för honom/henne?”

Ett effektivt upplägg kan vara att utgå från medarbetarna som kunder. Fokusera på varför de ska vara triggade på sin uppgift när de kommer hem. Till exempel genom:

 • Teambuildingaktiviteter – som stärker gruppen men som också fokuserar på hur alla tillsammans kan hjälpas åt att göra företaget än mer attraktivt för företagets kunder, inte bara ha roligt.
 • Användbar kunskap – ge något som alla kan ha nytta av både på jobbet och i sitt privatliv. Ett exempel kan vara att låta en extern föreläsare lära alla att bli bättre på att ställa frågor. Försäljning bygger på att ställa rätt frågor, men är även mycket värdefullt i relationer med både medarbetare och den privata familjen.
 • Förändring. Det viktigaste – gör något som förändrar var och ens beteende, som leder till att kundpengar kommer in till företaget. Diskutera vilket beteende som leder till det resultat ni vill ha.

Tänk utanför presentationsboxen

Presentationer blir lätt tråkiga om de inte bjuder på något extra, tänk på hur ni vill lägga fram fakta. För några år sedan jobbade jag med en kund vars olika avdelningar skulle ha presentationer för sina olika varumärken. Kunden fruktade att det skulle bli en frossa av Power point-presentationer och ville göra något annorlunda. Vi föreslog att göra precis tvärtom – en analog presentation. Vi lade upp presentationen med flanellograf (tavla med filt som användes i skolorna förr i tiden) och siffrorna presenterades med flirtkulor i olika färger som hälldes ner i stora plaströr. Bara en kommentar efteråt – succé! Det gäller att göra något annorlunda och oförväntat.

Metaforen som en kraftfull metod

Metaforer är också bra vid både presentationer och aktiviteter. Använd metaforer som är väl förankrade i medarbetarnas privata erfarenhet och lyft in dem i medarbetarnas roll i företaget. Festen som metafor kan vara ett bra exempel. Alla har ju varit på en fest eller haft en egen. Att göra en lyckad fest, och att driva ett företag framgångsrikt, bygger på samma princip. På så sätt skapas en snabb förståelse för det totala sammanhanget. Dessutom får man en bild av hur varje individs beteende kan bidra till ett önskat resultat för företaget.

citat-jeff-bezos

Kundorientering som metafor

Den här metaforen har jag använt vid några tillfällen, för att skapa en röd tråd och en positiv beteendeförändring. Det flesta företag vill vara kundorienterade och alla vet ju hur en orientering går till:

 • Alla får pannlampa och nummerlapp.
 • Varje grupp får karta och kompass.
 • Upplägget bygger på: Var är vi – Start? Var ska vi – Mål? Hur kan jag bidra – Min väg/bidrag till Målet?
 • Programmet läggs upp som en orienteringsbana, med olika kontroller, som även kan innehålla vissa hinder och utmaningar.
 • Vid varje kontroll ska man lösa en uppgift eller diskutera något viktigt som leder till gemensamt fokus på kunden och deras behov.
 • Kvällen avslutas med galamiddag och prisutdelning.
 • Alla delar måste svara på: Vad kan jag göra med den här informationen? Vad ska jag göra när jag kommer hem, som bidrar till nöjdare kunder och högre lönsamhet? Varför ska jag göra det? Vilken effekt får det?

Läs mer om InterACT Communication Groups KickOff erbjudanden här…

Lycka Till!
Harald Moe – ”Metafor Mannen”

Harald 8 x 6
Harald Moe 
arbetar med att hjälpa företag och organisationer att skapa bättre resultat genom säljdrivande beteende-och kommunikationsutveckling, med hjälp av kraftfulla metaforer. Han är även föreläsare och har skrivit boken ”PartyMarketing – enklaste vägen till framgångsrik marknadsföring” som bygger på Festen som metafor.

 

Share This: