Vad är begränsande mönster?

Vad är begränsande mönster?

Ett mönster eller struktur kallas inom NLP för övertygelser, sanningar, ramar eller föreställningar. I boken “Coaching med NLP” (2004) berättar O’Connor & Lages att dessa kan ses som regler som styr våra liv. De kan vara befriande och kraftfulla och ge dig tillåtelse att nå dina mål och att leva enligt dina värderingar. De kan också vara hinder som gör målen omöjliga och som får dig att tro att du inte kan nå dem.

Vidare säger O’Connor & Lages att vi utformar dessa övertygelser som ett resultat av våra upplevelser. Därefter handlar vi som om de vore sanna. På sätt och vis är de självuppfyllande profetior. Vi tror att övertygelser utformas av upplevelser men på motsvarande sätt är upplevelser ett resultat av våra övertygelser. Det innebär att du kan välja dina övertygelser.

”Kartan är inte verkligheten” är en av NLPs grundantaganden. Maria Engström-Eriksson skriver i sin bok ”Jag leder Hjärna” (2012) att våra inre kartor kan ses som olika tolkningsmallar. Alla har en helt unik tolkningsmall. Dessa kartor påverkar oss och kan både hjälpa och stjälpa oss att nå våra resultat. I NLP finns det ett antal metoder och tekniker som kan vidga och förändra dessa inre kartor. Engström-Eriksson skriver vidare att vår inre karta tolkar den information vi tar in. Baserat på kunskapen kring hur hjärnan fungerar så kan vår karta beskrivas som ett antal neurokopplingar eller neurala nätverk. Fasta kopplingar som påverkar hur vi ser på och tolkar omgivningen och det som händer. Fasta vilket skapar en förutsägbarhet och trygghet. Fasta vilket gör att de är svåra men inte omöjliga att ändra.  Enligt Bodenhamer & Hall är förutsättningen för att skapa förändring att vår ”inre karta” ritas om:

Before we can expect someone to change their thinking, emoting and responding etc., their internal map must change (The User’s Manual For The Brain, Bodenhamer & Hall 1999).

Så här säger en av grundarna Richard Brandler i sin bok ”Use your brain for a change” (1985):

Our brains code our internal experiences so that we know what we belive and what we don’t. By directly accessing and changing this internal coding, it is possible to quickly change limiting beliefs about yourself into resourceful and empowering beliefs (Bandler, 1985, Contents VII, Beyond Belief).

Inom NLP finns många olika tekniker och verktyg för hur du kan rita om din inre karta. Hur du kan hitta begränsande mönster och utmana dessa för att slutligen ersätta dem med mer ”resursrika” övertygelser. En resursrik övertygelse är en övertygelse som skapar möjligheter och utveckling mot utsatta mål. I samtlig litteratur ovan kan du läsa mer om konkreta övningar. En bra övning för att bryta begränsande mönster är “Swischtekniken” – läs här. Eller varför inte prova processen inunder.

 

OMRAMNING AV TANKE

 1. Vilken TANKE plågar, förminskar dig och begränsar dig?
  Vad ser du, hör du och/eller känner du när du tänker tanken?
  Är tanken begränsande eller möjliggörande?
  Kan du komma på några situationer när tanken begränsat dig?
  Vad skulle du vilja uppleva i en likande situation?
  Är ramen sann?
 1. BETEENDE
  Vad skapar tanken för beteende?
 2. POSITIV INTENTION
  Vad ger dig ramen? Vad för positivt får du av den?
 3. KREATIVITET
  Vilka andra tankar är lika sanna?
  Vilka andra tankar bibehåller den positiva intentionen
 4. BETEENDE/VÄLJ EN NY TANKE!
  Vad hör, ser du, känner du när du tänker den?
  Vilka nya möjligheter får du?
  Hur påverkar den ditt beteende?
  Får du med dig din positiva intention
 5. FRAMTID
  Tidslinje – vad händer om 1-2 år fram när du har denna nya tanke/beteende?
  har du med din positiva intention?
 6. AVSLUT
  Är du villig att byta ram?
  Vilka nya möjligheter ger den nya ramen?

 

 

Share This: