Till Eftertanke

Från en av deltagarna i en presentationsteknik- och kommunikationskurs
på företaget PRE Risk & Crisis Management AB,
Dennis Norin, brandskyddsledare/instruktör samt coach för yngre elitgymnaster.

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål,
måste jag först finna denne där hon är och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv
när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen
förstå mer än vad han gör, men först och
främst förstå det han förstår.
Om jag inte kan det så hjälper det inte
att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så
beror det på att jag är fåfäng och högmodig
och egentligen vill bli beundrad av den
andre i stället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och
därmed måste jag förstå att detta med att
hjälpa är inte att vilja härska utan att
vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag heller inte
hjälpa någon.

Sören Kirkegaard

 

Share This: