Ledarskapsutvecklimg


"Kommunikation har två samverkande poler; dels förmågan att vara samstämmig och tydlig och dels förmågan att vara lyhörd, flexibel och att få andra att växa!"

 

 

 

 

 

Share This: