Kommunikativt Ledarskap

Bild1

KOMMUNIKATION ÄR LEDARSKAP

Ordet, uttrycket och skicklighet i kommunikation är ledarens viktigaste verktyg. När du är äkta, närvarande, lyhörd och direkt i mötet med andra förstärker du din potential att inspirera, motivera och påverka. Denna inre kärna handlar om en samstämmighet i tanke, värdegrund, röst, kropp och känsla! En samstämmighet i närvaro och uttryck som skapar bestående intryck! Det handlar också om förmågan till lyhördhet – hur du kan lyssna på en medveten nivå. Genom att inspirera med ett klart ledarskap sätter du också tonen i företagskulturen att skapa ett klart, tydligt och lyhört samspel där nyfikenhet och vilja att utvecklas står i fokus. Ett klimat med en tydlig kommunikation som tar till vara på medarbetares potential skapar bäst förutsättningarna för ökat resultat!

Vi erbjuder ledare och ledningsgrupper utbildning samt individuell coaching i internkommunikation och framträdande.
Kurs 3 timmar om 6 tillfällen. Individuell coaching 10 sessioner om 90 minuter/session.
Program sätts ihop efter dina/era specifika behov.


KOMMUNICERA FRAMGÅNGSRIKT

Kommunikationsförmåga (eller brist på kommunikationsförmåga) har en stor inverkan på din framgång i både ditt företag och privatliv. Kommunikationsförmåga behöver du för att interagera framgångsrikt med en mängd olika människor och situationer, medan en brist på kommunikationsförmåga kommer att göra det svårare för dig att få det du vill ha ut av livet och andra människor.
Kommunikation består av många olika delar och nivåer som skall samspela och som tillsammans ligger till grund för hur vi tolkar och förhåller oss till varandra.


FYRA BASOMRÅDEN SOM PÅVERKAR DIN KOMMUNIKATION

Hur du Tänker:
Du kanske inte känner igen ’att tänka’ som en skicklighet i kommunikation, men att ha en uppfattning om din ’mentala karta’ har stor betydelse för hur du lyssnar och kommunicerar.

Hur du Lyssnar:
Först när du förstår andra utifrån deras mentala kartor kan du kommunicera effektivt, även om de skiljer sig mycket från ditt personliga perspektiv. Du kan inte riktigt kommunicera med någon annan om du inte förstår deras interna verklighet.

Hur du Talar:
Kraftfull och påverkande kommunikation handlar dels om ordval men också om struktur och inte minst om den ickeverbala kommunikationen.

Ickeverbal kommunikation:
Forskning visar att icke-verbal kommunikation har mer effekt än de faktiska ord som du använder. I själva verket kan den icke-verbala delen av kommunikationen faktiskt ändra innebörden av de ord som du säger. Icke-verbal kommunikation sker vanligtvis automatiskt och omedvetet. Den inbegriper bl. a. mimik, kroppsrörelser, hållning och röstkvalitet.


DITT PERSONLIGA UTTRYCK

InterACT Communication är specialiserade inom fyra områden som inbördes stärker varandra och ditt personliga uttryck:
Röstteknik – tar fram din auktoritet, energi och personlighet. Röstteknik är en del i retorikens “actio” del.
Retorik – skapar struktur och dynamik i dina framföranden.
MindSET – du tränar ditt mind set och stärker din tanke, ditt mål och ditt syfte.
Scenisk gestaltning – förstärker hur ditt uttryck gestaltar sig i kropp och rum för att du fullt ut ska bli tydlig, trovärdig och engagerande.

InterACT arbetar med ett unikt koncept som handlar om hur du kombinerar ditt personliga uttryck, retorikens grunder, framställningsteknik och coaching i all form av kommunikation för att aktivt påverka andra på ett positivt sätt. Utifrån ovanstående områden stärker vi din tanke, närvaro, riktning och din personliga utstrålning! Vi stärker din förmåga att inspirera, motivera och influera! Vi stärker dig som ledare inifrån och ut!


URVAL AV INNEHÅLL

Vi sätter ihop ett program för din/era behov efter följande innehåll.


MÅL OCH MENING

• Du kommer att vara tydlig, uttrycksfull och engagerande när du talar inför andra.
• Du kommer att inspirera dina medarbetare på ett sätt som gör dig tydlig, inspirerande och motiverande.
• Du kommer att skapa energi bland dina medarbetare.
• Du förstärker din lyskraft.
• Du har en ton i din röst och i ditt uttryck som gör att andra lyssnar.
• Du skapar ett mer framgångsrikt team
• Du ökar försäljning
• Du skapar bättre affärsresultat

 

imagesM5B0VE13
Hämta din pdf här:
Ditt kommunikativa ledarskap

Share This: