Affekthantering i vardagslivet

Affekthantering i vardagslivet

~av Karin Sjögren

 

I arbete med ledarskapsutveckling är självinsikt, det som bland annat handlar om att se och hantera egna affekter, en viktig kompetens för att skapa goda samtal. Karin Sjögren, Coach, KBT-terapeut och kommunikationskonsult säger här att när vi är i affekt så undanröjer det möjligheten till närvaro, kontakt och medvetenhet. Att förstå och hantera sina egna reaktioner kan vara skillnaden som gör skillnad i ett samtal.

Vad är affekt och vad händer i kroppen vid affekt?

Man kan prata om affekt som ett tillstånd av omedvetenhet, en kontraktion, en sammandragning eller en låsning på cellnivå. All form av affekt är individuell och behöver mötas med respekt för individ och situation. Affekt kan vara den grundläggande överlevnadsinstinkten hos reptilhjärnan, eller rädslan för att uppleva en känsla vi upplevt förut.

 

Hur kan affekt se ut och vad är rätt med affekt?

De tre tillstånden som brukar uppstå vid affekt är frysläge, att slåss för eller fly. På engelska freezing mod, fighting for or flight.

När vi går in i affekt upplever vi en reaktion i kroppen och det blir en förändring i vårt energiflöde. När vi frågar människor omkring oss hur de upplever oss när vi är arga, ledsna, besvikna, rädda eller riktigt upprörda får vi en bra bild av hur någon annan uppfattar oss och vår utstrålning i affekt. Det är däremot inte helt säkert att den bild du får överensstämmer med din upplevelse. Det är just det, som är det intressanta. Vi tolkar andras beteenden, ansiktsuttryck och kroppsspråk utifrån våra egna upplevelser från det förflutna och läser in saker i det vi ser framför oss genom ett filter av tidigare upplevelser som i sin tur är kopplade till olika känslor och tankar. Reptilhjärnan har som första uppgift att skydda oss från fara och signalerar varning, varning.

När vi växer upp är det optimalt om vi fått allt vi behövt under vår uppväxt för att kunna möta livet och allt som livet innehåller. Exempel på grundbehov som skapar trygga och empatiska individer är, trygghet, acceptans, kärlek, omsorg, närhet, ärlighet, uppskattning och möjligheten att få bidra. Men oftast har vi händelser i våra liv där vi saknat stöd och support i alla utsatta lägen och som då satt sina ”fotavtryck”. Som individ, chef eller ledare behöver vi skapa en större förståelse för att kunna möta oss själva och andra i ett affektivt tillstånd.

Är känslor och sinnesstämningar orsak till beteenden?

Svaret på frågan om huruvida känslor orsakar beteenden är både ja och nej. Naturligtvis har din sinnesstämning en inverkan på ditt beteende. När du exempelvis känner dig stressad eller nere är det inte lika troligt att du ler eller skrattar åt skämt. Men uppfattningen att din sinnesstämning orsakar ditt beteende – och inte bara influerar det – är problematisk. Det största problemet är att om du tänker samma tankar i banor över tid när det gäller ditt beteende, kan detta bli en övertygelse. Om du med andra ord går omkring och tror att dina känslor dikterar vad du kommer att göra vid varje enskilt tillfälle, kommer allt du gör att vara beroende av hur du mår för tillfället. Även om sinnesstämning kan ha en inverkan, har den på inget sätt kontroll över ditt beteende. Det är lätt att inse om du betraktar situationer där du var tvungen att uppträda på ett speciellt sätt oberoende av hur du mådde.
Sanningen är den att emotioner och sinnesstämningar inte alltid är pålitliga indikatorer på vad som utgör det mest fruktbara beteendet i en situation.

Har du någon gång känt dig rädd eller ångerfull när det sedan visat sig att det inte fanns något att vara rädd för? Kanske har du undvikit någon eller något av rädsla eller oro. Eller har du kanske undvikit att träffa eller prata med någon därför att din sinnesstämning sa dig att det inte skulle bli trevligt. I båda dessa situationer är emotioner och sinnesstämningar vägledande för beteendet – att undvika kan vara skadligt i längden och är inte särskilt bra för dig. Huvudpoängen är följande; även om dina känslor och sinnesstämningar tjänar många bra syften, kan de också vara vilseledande om de ger upphov till beteenden som inte hjälper dig.

Som individ, chef och ledare finns alternativa utvecklande vägar att gå. När du är stressad, oroad eller reaktiv inför en viss person kan det vara betydligt mer givande att handla utifrån en uppgjord plan eller vissa uppsatta mål än att följa sin sinnesstämning. Inte minst på grund av detta kan värdet av planer och mål vara av särskild betydelse när det “stormar” på insidan.

Tre tips för att hantera affekter i vardagen

Genom dessa tre steg kan du stanna upp, bli medveten och skapa nytt, i dig själv eller i samtal med andra.

Var närvarande i det du känner, stanna upp och andas. (När du responderar på en känsla utan att vara i kontakt med ditt bakomliggande omötta behov ”grundorsaken till affekt tillståndet” kan din reaktion skapa onödiga konflikter). När du går in i ett affekt tillstånd tappar du kontakt med närvaron här och nu.
Acceptera det du känner – det skapar utrymme för dig själv, det du känner och för andra.
Skapa medvetenhet genom att ställa frågan – Vad händer i mig/dig just nu?

 


Karin Sjögren är examinerad KBT-terapeut med fokus på det friska.
Strenght based CBT for Vulnerable Clients and Chronic Issiusse, LI (Lifespan integration, WONSA), Zen-coach och ACC, ICF certifierad Coach samt arbetar som kommunikationskonsult och chefstöd.

Med en kirurgs öga ser Karin vad som behöver hanteras och utvecklas för att skapa mer resurser och välmående. Karins utgångspunkt är att alltid se till det friska i varje individ och utgå från det. Att förstå människor och samspel utifrån olika perspektiv samt att kombinera coaching, KBT och kommunikationsövningar  i en unik kombination som ger resultat utöver det vanliga på ett otroligt kraftfullt sätt. Läs mer här…

 

Karin är det av InterACT Group samt driver företaget Medvetenhet i Fokus.
Vill du komma i kontakt med Karin för föreläsningar, workshops eller privat coaching går det bra att nå Karin här …

Share This: